Končící zima začíná odkrývat „mostecká tajemství“

Nad nepořádkem, resp. nad vztahem občanů statutárního města Mostu k pořádku, ale i jeho samosprávy v uplynulých letech a zejména v roce 2010, byť byl rokem volebním, žehrala většina z nás. Nikomu se příliš nelíbila nevábná mostecká popelnicová, kontejnerová a jiná zákoutí hyzdící svým „odpadkovým“ vzhledem, často i nevábným odérem vhodným spíše na skládku odpadů, tvář města. Nikomu se to nelíbilo, ale všichni jsme se na tomto stavu podíleli. Někteří přímo svým nedostatečně vyvinutým smyslem pro pořádek a chovající se stylem, kde mi co od ruky odpadne, tam to nechám, ti „tvrdší“ dokonce s vandalskými sklony nenechávajícími na pokoji tu lavičku, tu odpadkový koš, tu fasádu domu, tu jinou součást majetku města nebo jeho občanů. Ti druzí pak tím, že byli v podstatě neteční, nenacházeli odvahu zabránit nepořádníkům, konat nebo na ně upozornit kontrolní orgány, které pro tyto účely město má, zejména Městskou policii.

Přesto se však nelze ubránit dojmu, že přeci jen se z této jakési kolektivní odpovědnosti vymezuje odpovědnost těch orgánů samosprávy, které mají od nás občanů-voličů mandát pro nás ošetřovat správu věcí veřejných, tedy i pořádek ve městě. Je třeba říci, že to něco stojí a není to nějaký malý peníz. Vedle financí na řešení problémů správy věcí veřejných nás stojí slušné peníze i platy a osobní náklady vedení města a jeho úředníků. A tak třeba na některé vymyšlené funkce, např. uvolněného předsedu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Mostu z řad zastupitelů KSČM to je řádově zhruba 60 tisíc Kč měsíčně. Ovšem když se nad tím člověk zamyslí, tak s ohledem na to, že si bude muset náplň práce vymýšlet, je to docela málo, protože myšlení je prý dražší záležitost než lecjaká konkrétní pracovní činnost.

Raději však vážněji. I v letošním roce napjatých finančních vztahů příjmů a výdajů města jsou některé věci, mající ambici na posílení příjmové stránky rozpočtu tzv. zdarma nebo velice nedostatečně kalkulovány. Největší propad v příjmech opět budou tvořit případné tržby za odpady. Vždyť při počtu 66 882 občanů a zákonné možnosti platby 500,- Kč za osobu a rok, by se za poplatky za likvidaci a skládku odpadů mohlo utržit cca 33,44 mil. Kč (pro občana by to znamenalo necelých 42,- Kč měsíčně k nájmu, což je určitě méně, než jej stojí příspěvek na členy orgánů bytových samospráv, z nichž řada z nich jsou za „mostecké SSM“ v zastupitelstvu či jeho orgánech, výborech či komisích). Rovněž zajímavý je pohled na některé další poplatky, např. za psa. Ve městě je údajně evidováno 5 400 psů, což při běžné procházce městem i nepříliš zdatný počtář a odhadce musí vidět jako údaj podhodnocený. Psů je prostě ve městě zřejmě možná o třetinu více. Ale kalkulujme s tím, že jich je opravdu jen 5 400, což při poplatku 1 000,- Kč za jednoho psa činí 5,4 mil. Kč, které by mohly rovněž posílit stranu příjmů (v rozpočtu pro rok 2011 se však počítá jen s 2,3 mil. Kč, což je jen o 100 tis. Kč více než v roce 2010). Ještě jeden údaj by mohl být zajímavý. Obecně je známo, že v oblasti daně z nemovitostí dostaly obce a města jejím navýšením další, potenciální vyšší zdroj příjmů na řešení svých rozvojových priorit. Ovšem schválený rozpočet města Mostu pro rok 2011 počítá oproti roku 2010 naopak se snížením této daně, takže by nemělo do příjmů města dorazit 52 mil., s nimiž se počítalo v roce 2010, ale jen 45 mil. Kč. Či-li suma sumárum se mohlo na stránce příjmů města objevit nějakých téměř 44 mil. Kč. A to jen z těchto tří položek. Přitom je třeba říci, že město tyto oblasti musí řešit, zejména odpady z peněz z jiných položek.

Ještě, že již zima končí, sníh taje a byť sice odkrývá nejenom psí exkrementy a další drobný odpad napadaný z rukou nás občanů města na chodníky, trávníky a další plochy, může se nyní šetřit na úpravě silnic a chodníků. Ušetřené peníze se určitě budou hodit minimálně na opravy výtluků po zimě a na zalepení rozpočtových děr z podivně nastavených priorit a přístupů k řešení potřeb občanů. Stálo by za zvážení, aby se využilo zkušeností z jiných měst či obcí a zřídily se ve větší míře např. sběrné koše pro psí exkrementy. Nemuselo by jich být hned tolik jako např. ve „stotisícovém“ Hradci Králové, ale tolik jako v jedné „tisícové“ obci na Znojemsku, kde jsou tyto koše umístěny i v jejích okrajových částech. (vyšlo v Mosteckém deníku, 13. 1. 2011)