Končící zima opravdu dále poodkryla „mostecká tajemství“

Lhal bych, kdybych tvrdil, že jsem článek, který vyvolal takový rozruch, a řekl bych rozruch zřejmě opět řízený, nebyl psán trochu i s tímto záměrem. Jeho hlavním smyslem však bylo ukázat na některé „zajímavosti“ tvorby rozpočtu statutárního města Most a zejména možné zdroje jeho příjmové stránky. Určitě by se dalo ulehčit na finančních úvěrech, které investice města prodražují, protože žádný finanční ústav nepůjčuje bez patřičného úroku s cílem posílit svůj zisk.

Článek „Končící zima začíná odkrývat „mostecká tajemství“ (Mostecký deník 14. 1. 2011) přeci obsahoval více problémů kolem rozpočtu, nejen poplatek za psy, který zde byl uváděn jako příklad a v chybějící částce 44 mil. Kč, představoval jen 12,3 %. Byly zde uváděny i propady za daň z nemovitosti, odpady zdarma (ty tvoří např. 76 % z částky 44 mil.) a i finance na zbytečně uvolněnou funkci předsedy kontrolního výboru.

A přesto „zájem“ byl toliko o problém poplatku za psa. On se totiž jediný nechal zpochybnit. Proč, to jsem napsal na e-mail redaktora M. Vokurky, který ještě před opublikováním dotazu J. Novotného v MD napsal na toto téma svou glosu o jakési asi mnou vypuštěné fámě. Zájem jmenovaného tazatele J. N., mně jménem ne neznámého tazatele z řady dalších snad reálně existujících lidí, kteří však asi nevědí, že někam napsali.

„Sympatické“ je vyjádření JUDr. H. Jeníčkové, která snad nechtěně potvrdila má konstatování o dírách v rozpočtu, když řekla, cituji, že „za úklid po psech, očkování (?), a jiné služby (?) vynakládá město víc peněz, než vybere“. Že by tedy peníze za poplatky v rozpočtu města přeci jen chyběly? Přiznám se, že namísto očkování mělo být spíše čipování, protože psa nechává očkovat každý chovatel sám a nevím též, o jaké další služby v souvislosti se psy (krom nákladů na psí útulek v Rudolicích) by se mělo jednat. Jen snad jejich hledání MěP v případě jejich zaběhnutí nebo krádeže?

Údajný pan Novotný se „dočetl“ v Mosteckém deníku, kterého se i zeptal a ten reagoval a dotaz otiskl před vydáním Homéru. Je známé nepsané pravidlo, že se reaguje jen na to, co bylo publikováno v našem listu. Tak dotaz dorazil i do redakce Týdeníku Homér. Podstatou bylo, aby redakce Týdeníku Homér (čtvrtek 3. 2. 2011) mohla reagovat a odpovědět tvrzením - článek, který jste přečetl, je úmyslně nepravdivý, zavádějící a tendenční. Z mého pohledu je dost objektivně napsaný, i když asi některým očím či uchu nelahodící.