Klamavá reklama – pro zákazníka vždy na skladě!

Sale 20, 50 až 70 %, totální výprodej, u nás vždy získáte něco navíc… atd. atp. Tím vším je zákazník lákán jednotlivými prodejci zboží, povětšinou silnými trh v ČR ovládajícími supermarkety a prodejními řetězci. Kaufland, Penny, Billa, Lidl, Interspar, či Tesco a určitě jsem na některé zřejmě zapomněl. Navštěvuji nepravidelně všechny a dost pravidelně jeden z nich - Tesco. Začalo svou pouť českým trhem docela slušně, pravda poněkud vyššími cenami než v jiných řetězcích a odpovídala tomu zpočátku kvalita nabízeného zboží i služeb. Zpočátku... Konkurence zřejmě donutila management Tesco slevovat, nabízet další nadstandardní služby. A žel asi to nestačilo, a tak se prostě hledaly další cesty a tzv. klamavá reklama byla na světě.

Výrazné billboardy, poutače, vývěsné tabule, plakáty a třeba jen malé reklamní cedulky na nákupních vozících vždy hlasitě a nepřehlédnutelně hlásí, jakýchže slev se právě v daný čas může v Tesco kupující dočkat a jak ušetří. Zlevní-li se např. gumové želé delfíni na 11, 90 Kč z původních a „stabilně“ nastavených 13, 90 Kč, určitě se to dozvíte. Stejně jako když se zlevní nějaký druh saponátů, prášků na praní, domácího nádobí, elektroniky apod. Prostě akce na zvýšení tržeb a odchyt většího počtu zákazníků, a zejména obsahu jejich peněženek, zde běží v plném proudu. Nic ve zlém, ale vše by mělo mít svá pravidla, tzv. štábní kulturu a především se pochybovat v mezích zákona a slušnosti.

Podstatu tzv. klamavé reklamy či srovnávací reklamy upravuje právně zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v § 45 a 50 a). Zde se v podstatě uvádí, že je to speciální forma nekalosoutěžního jednání. Nekalosoutěžní jednání obecně je jakékoliv jednání v hospodářské soutěži nebo v hospodářském styku, které je v rozporu s dobrými mravy soutěže a je způsobilé přivodit újmu jiným soutěžitelům, spotřebitelům nebo dalším zákazníkům. Takové jednání přitom zákon zakazuje. Klamavá reklama samotná je v obchodním zákoníku ve zmíněném § 45 definována jako šíření údajů, které jsou způsobilé vyvolat klamnou představu a zjednat tím vlastnímu nebo cizímu podniku prospěch na úkor jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo dalších zákazníků. Za klamavý přitom zákon považuje i údaj, který je sám o sobě pravdivý, jestliže je uváděn v takových souvislostech nebo za takových okolností, které způsobují, že tento údaj může uvést v omyl. Tomu, kdo se v hospodářské soutěži dopustí klamavé reklamy, pak za určitých okolností hrozí až tříletý trest odnětí svobody. No, nepředpokládám, že by snad za bezpochyby klamavou reklamu měl být někdo ze supermarketu Tesco Most trestán odnětím svobody, ale alespoň takovýto mediální pranýř je potřebný i jako varování současných či potencionálních zákazníků.

A že je našlápnuto prostřednictvím zákaznického věrnostního a cenami dotovaného projektu CLUBCARD na další zákazníky, je nabíledni. Ovšem, aby zákazník důvěřoval, přišel i příště a byl se službami spokojený, je třeba začít služby a prodej zkvalitňovat. Zboží v dostatečném předstihu zakládat do regálů a na další prodejní místa, přestat s klamavou či srovnávací reklamou. Slevy výše uvedené, nejen u oněch delfínů, ale i dalšího zboží se uvádějí, leč, když dojde k dramatickému zdražení, např. tzv. čokopolštářků (výrobek pro děti) z 24, 90 Kč na 36, 90 Kč nebo SAVO Razant z 29, 90 Kč na 54, - Kč, tak to je ticho po pěšině. Stejně tak, že není žádným problémem najít v regálu založené zboží s prošlou záruční dobou, a to dokonce zboží, které je právě v rámci odměn za nákupy v projektu CLUBCARD nabízeno jako speciální odměna se slevou 30 %. Mám žel tuto osobní zkušenost! Co naplat, že se management omluvil a učinil nápravu (snad?). Pachuť čeho si nedobrého zůstává. Stejně jako když se nad frontami u pokladen v neděli cca kolem 14 až 16, 00 hod. skví krásná anonce služeb – „když jsou před vámi u pokladny více než 2 zákazníci, uděláme vše, abychom vám otevřeli pokladnu novou“. Pominu skutečnost neznalosti pravopisu v případě oslovujícího zájmena, ale co nelze přehlédnout jsou ty davy u pěti otevřených pokladen a dalších cca 15 zavřených. Tak nevím, buď asi nešlo udělat vše, jak je inzerováno nebo jde spíše o další způsob jedné z forem klamavé reklamy v podání mosteckého supermarketu Tesco. Ještě že mi po více než 20-ti minutovém čekání na možnost zaplatit vzal tentokráte platební terminál mou platební karu a nemusel jsem být „odtransportován“ na pokladnu jinou, jako se mi to zde pravidelně stává. Jak vím z rozhovorů s dalšími známými, není tato má zkušenost jen osobní, leč většiny dalších. Třeba by stačilo, aby do managementu supermarketů nebyli začleňováni známí známých, ale skuteční, školení odborníci na prodej. Nechci se smiřovat s tím, že jsme prostě v „Česku“. Věřím, že ani Vy ostatní nechcete být pouhými smířlivci!