Když vstoupí král…

Když vstoupí král na posvátné území města, rozezvoní se zvony a lidé jásají, zvláště když se jedná o krále čestného, který umí rozvážně udělit patřičná privilegia a to ku prospěchu všech. Ten obraz všichni známe nejen z historických filmů, ale i při našem tradičním vinobraní ve Znojmě.

      Nemohl jsem přehlédnout vyjádření našeho nového starosty ing. Gabrhela ve Znojemském deníku Rovnost, kde sdílí velkou radost nad tím, jak pan Jirků, režisér letošního vinobraní se chytl původního scénáře Františka Koukala, že je to fantastické a v tom, že bychom měli pokračovat a stavět na tom. Toto vyjádření bylo pro mne tím nejskvělejším momentem za celých jednadvacet let, kdy jako dědicové, hájíme autorská práva po našem otci F. Koukalovi. Bohužel za podezřelých okolností se celou dobu – (vyjma let 1997 – 2000) dařilo realizovat plagiát. 

       Jsem přesvědčen o tom, že obhajobu původního autora Znojemského historického vinobraní F. Koukala, oceněného čestným občanstvím města Znojma, mělo vést proti plagiátu samotné Město a také příslušné orgány, zřízené pro ochranu práv. Nikoliv tolerovat, aby někteří podnikaví muži na radnici umožňovali svým blízkým, aby bohatě profitovali z této jedinečné akce. To se například můžeme přesvědčit, kolik peněz uteklo Městu, když byl přehlížen prodej míst na prodejní stánky cizí firmou. Při uznání našich práv by se něco podobného stát nemohlo. Proto se vyplatilo autorská práva neuznat. Přitom autorská odměna je proti tomu zanedbatelnou částkou. A nemohlo by se také stát, aby původní text F. Koukala byl měněn kdejakým nezvaným pisálkem se sebevědomím národního umělce. Plagiát nelze vylepšovat.  

      Spor o naše práva není u konce, ještě jej bude projednávat Ústavní soud. Pokud nebudeme v tomto sporu úspěšní, nebude to prohra dědiců, ale především Města, neboť se tu může opět vynořit řada podnikavců, kteří další ročníky připraví nejen o pravou kvalitu různými zmatky při výběrových řízeních, ale znovu mohou přivést rozpočet vinobraní do červených čísel.

      Peníze získané touto jedinečnou podívanou je třeba ve velké míře vracet zpět do materiálního i technického vybavení, např. pro stylovější hlavní tribunu, která by svým gotickým slohem pomohla zakrýt techniku současnosti. A dále tak přispět např. k povrchové úpravě maket městských bran, jak byla zdařile vypracována v šedesátých letech atd.

       Je šťastné, ale i smutné zároveň, že kvalitu původního scénáře musí objevit až pražská firma MVP agency s.r.o. Znovu je třeba připomenout, že František Koukal vytvořil scénář slavností pro blaho města Znojma a jeho občanů, nikoliv jako v předešlých ročnících pro blaho vypočítavých jedinců. Důsledky se právě v tomto ročníku jasně projevily.

     V rozhodnutí svěřit realizaci letošního  velkosvátku  vína právě pražské firmě bylo riziko nejen pro samotné Město či pro pražskou firmu samotnou, ale i pro dědice, kteří dali souhlas k provozování původního díla.

      Vzhledem k čestnosti manažerů pražské firmy by bez našeho souhlasu jistě nepoužili nic ze scénáře F. Koukala a nedovedu si představit, co by se vlastně na scéně odehrávalo. Je třeba si připomenout, že tu byla i úvaha o tom, aby letošní vinobraní nebylo. Toto zaváhání mj. pak vedlo k tomu, že pražská firma neměla dostatek času k perfektnímu provedení díla. Seškrtaný rozpočet díky podnikavcům z minulých let se i na kvalitě slavností jistě podepsal. Přesto je nutno ocenit, že pražská firma v čele s manažerem Vítem Rozehnalem a režisérem Janem Jirků se svého úkolu ujala se ctí, že v daných časových i ekonomických podmínkách odvedla maximum. A také je třeba ocenit jejich nápad vtáhnout na scénu skutečné radní, kteří svoji roli při krátké přípravě také ustáli se ctí. Obdiv patří i herci Petru Vaňkovi, který v roli krále Jana zvládnul v časové tísni na jedničku nejen rozsáhlý text, ale i důstojný přednes.

       Každá kritická připomínka – a letos jich bylo požehnaně, není příjemná, ale ve své podstatě přináší pozitivní náboj pro příští kvalitu. I na hlavu F. Koukala padala v šedesátých letech ostrá slova, jaký bordel je ve městě, že lidi nemohou spát, že se napakoval atd. O této odvrácené straně původního vinobraní se moc neví, a tehdy se o tom nepsalo. Obrovské nadšení všech takové hlasy přehlušilo.

      Jsem přesvědčen o tom, že v osobě pana starosty ing. Gabrhela a v jeho prozíravém postřehu má Znojmo záruku, že budoucí vinobraní pečeť kvality opět získá. Nezbývá než si přát, jak říká klasik, aby vůně jeho ctností dlouho krášlila tento svět. Jistě se pak s příchodem krále naplno rozezvučí zvony ke spokojenosti a prospěchu všech.