Když všichni utečeme…

Protože sleduji dění, jsem tak trochu rozpačitá z jednání lékařů. Nemohu se zbavit dojmu, jde místy až o „vyděračskou taktiku“. Mediální masáž pod titulkem"DĚKUJEME,ODCHÁZÍME" je sice v řadě případů poslední apel některých lékařských oborů, jež si zaslouží vyšší finanční ohodnocení. Vím ze zkušenosti, že je ale také řada lékařů, kteří ani nepoznají Vaši diagnózu a léčí Vás Ibalginem. A pro takové je i 10.000 Kč až moc.

Slyšela jsem takový komentář od některých lékařů, kteří mají již své výpovědi sepsané u právníka a pokud nedojde ke zvýšení platů, tak je podají. Lékaři ty dva měsíce bez zaměstnání vydrží… Ptá se ale někdo také na lidi, pacienty a nemocnice obecně? Co bude podstatná část z nich bez lékařů dělat? Tento postoj a silácké řeči se mi nelíbí. A co společný apel zástupců pacientů, lékařů, odborů a vlády? Vždyť nemusejí hned všichni bojovat proti všem. To nepovažuji ani „léčebný postup“, ani za modré a odpovědné, třeba jen lidské…

Faktem je, že pacienti se stanou rukojmími lékařů, ale i vlády. Nyní už se na mě sesype od řady z Vás vlna kritiky, vím. Musím však ke kompletnímu obrazu o stavu v českém zdravotnictví věnovat pozornost také ošetřujícímu a pomocnému personálu nemocnic a lékařských zařízení. Na ty se v té hektické krizí zatížené době nějak zapomnělo. A jim patří obdiv a dík také nemalý za jejich nelehkou práci.

Ač zdravotní péče nijak nenadužívám, poznala jsem unavené, arogantní a tím i často chybující lékaře. Proti jejich chování nemáte bezprostředně nikde odvolání. Jen trpně, často s obavami ho snášíte. Nebo se vykašlete na léčbu a tím i na své zdraví. Neplatí bez výhrad, že titul MUDr. automaticky garantuje dobrého lékaře. Patří k tomu ještě dál se rozvíjející odbornost, lidský, citlivý přístup k pacientům, kteří z většiny nejsou hypochondři a notoričtí stěžovatelé. Je toho více a nechci se dotknout nikoho z opravdu dobrých lékařů. Jen mi přijde neseriózní starat se jen o sebe a „po nás potopa“. Když to uděláme každý, kdo bude nakonec platit opravdu dobré lékaře?!