Když jedno a totéž není totéž

Zasedání (20. 12. 2010) zastupitelstva města Lom přineslo řadu zajímavých střetů, které byly doprovázeny vulgárními ataky radního města za Severočechy.cz, toho času také ředitele Městské policie Most pana Ing. Schwarze.

Předloženým bodem jednání byl především návrh vládnoucí koalice Severočeši.cz, ODS a VV na změnu systému ve vyplácení odměn zastupitelům. Na tom by nebylo nic zase tak zvláštního, ale na předminulém jednání zastupitelstva přišla zmíněná koalice se systémem, který by umožňoval, aby se odměny za jednotlivé funkce sčítaly. Tedy aby se nevyplácela nejvyšší odměna, ale aby výsledná suma byla součtem všech částek za vykonávané funkce. A to jsem osobně považoval za nedobrý příklad. Beru totiž v potaz také skutečnost, že rozpočtovaných financí je méně s ohledem na krizový stav ekonomiky a s tím související systém přerozdělování. Bylo mi však odpovězeno, že takto nastavená a předložená pravidla budou znamenat úsporu pro město Lom. V jaké výši? To jsem se ale nedozvěděl.

Na zasedání (20. 12.) jsme opět jednali, ale návrh byl zcela opačný než ten, co si vládní koalice odsouhlasila. A to v takové podobě, že funkce se již nesčítaly. Pan radní Schwarz uznal mou připomínku, že není dobré, aby se jednotlivé funkce takto sčítaly. Nový návrh byl doplněn o to, aby se odměny neuvolněným zastupitelům již nevyplácely, v důsledku šetření a úspor. Některým zastupitelům se tento návrh nelíbil a radní Schwarz na to reagoval slovy: „Vážení, to jste se do politiky pouštěli proto, abyste v ní vydělávali?“ Že ale neuvolněný místostarosta z koaliční ODS, taktéž neuvolněný, toho času podnikající, má cca 25. 000 Kč měsíčně… To asi pan radní v tu chvíli na mysli neměl, že?!  Vyzval jsem proto zastupitele, že pokud se má šetřit, tak ano, a že by stálo za to, aby se odměny za výkon funkce krátily všem, kteří se komunální politikou v Lomu zabývají (členové komisí, předsedové komisí, rady a ostatní). Jednoduše celá vládnoucí koalice.

Můj protinávrh byl „pochopitelně“ zamítnut. A co myslíte…? Jak hlasoval radní, který formuloval zmíněnou větu? Samozřejmě se svých odměn nevzdal a hlasoval proti mému návrhu. Takže celá vládnoucí garnitura si rozdělila posty v komisích, v radě a odměny bude pobírat dál.

Na vysvětlení si občan bude muset počkat. Osobně vnímám roli nás zvolených zastupitelů jako jednání a konání v souladu se zájmy většiny občanů. A v případě financí bychom se o to měli snažit co nejčitelněji.

Nejsem proti odměně za dobře vykonanou práci, ale i odměňování by měla mít jistá pravidla. Nikoliv že však jedny zvýhodní na úkor druhých a přitom ještě napadat ty, kteří se snaží situaci řešit. Ale možná má pan zmíněný radní pravdu: a do politiky vydělávat nešel, ale když už se to tak sešlo, že…