Kdo skutečně, ale skutečně ničí politickou kulturu?

U nás v Čechách se stal nejeden nešvar skoro standardem, ač před tím byl jakoby jen příslovím, slovní hříčkou, jak kdo chce či vnímá. Úsloví - zloděj křičí, chyťte zloděje, se prostě dostalo z tištěného i mluveného slova do životní reality. Naposledy jsme to mohli zaregistrovat v posledním verbálním útoku prezidenta ČR V. Klause na ministra zahraničí K. Schwarzenberga, kdy mu vyčítá „hrubé osobní útoky“ na osobu hlavy českého státu. Jako by výrok ministra zahraničí, že „by se prezident Klaus měl přestat chovat jako zábavný provokatér“, měl až tak veliký podíl na již tak nízké úrovni politické kultury, na níž ji nejen dle mého mínění dostal svými kontroverzními, provokativními vyjádřeními a chováním právě V. Klaus a jeho nejbližší spolupracovníci nebo chráněnci typu pana Bátory.

Předně hrubé a velice osobní útoky na místo věcné diskuse nad problémy nejen české zahraniční politiky byly odstartovány z Pražského hradu. Pan Schwarzenberg se jen, a jak je jeho naturelu vlastní, bránil ironickou nadsázkou blízké pravému stavu problému. Vždyť prezident Klaus je i ve světě hodnocen jako kontroverzní, provokující osobnost, která ve svých vyjádřeních např. k problematice globálního oteplování, evropské integraci, dodržování Ústavy ČR aj. zastává individualistická stanoviska, často mimo rámec exaktně potvrzených vědeckých výstupů a závěrů.

Poslední atak V. Klause na ministra zahraničí K. Schwarzenberga je zřejmě jen pokračováním dlouhodobých Klausových snah „vloupávat se“ do dikce Ústavy ČR, která vymezuje výkonné pravomoci a odpovědnost za oblast zahraniční politiky vládě ČR, nikoli jejímu prezidentovi. Prezident sice z Ústavy např. zastupuje stát navenek, sjednává a ratifikuje mezinárodní smlouvy, přijímá vedoucí zastupitelských misí, pověřuje a odvolává vedoucí zastupitelských misí apod., ale to jsou akty určitého formálního naplnění a završení činnosti vlády v této oblasti a legislativních kroků Parlamentu ČR.

Nabádá-li prezident ministra zahraničí k věcnosti a argumentům, měl by jít příkladem. Možná by stálo za to, se na Hradě zamyslet a nekroutit ústavu do svého vlastního podivného vykládání a využívání. Nechci moc spekulovat, ale zatím to často vypadá, že na Hradě se spoléhá na to, že např. dle Ústavy ČR hlavy třetí Moc výkonná, Prezident republiky, čl. 54, bod (3) Prezident republiky není z výkonu své funkce odpovědný nebo tamtéž čl. 65 bod (1) Prezidenta republiky nelze zadržet, trestně stíhat ani stíhat pro přestupek nebo jiný správní delikt.

Nezbývá než se připojit k vyjádření ministra zahraničí K. Schwarzenberga a doporučit, že „prezident V. Klaus by měl dbát více o svou pozici coby hlavy státu než jako zábavného provokatéra". Prezentuje celou Českou republiku, každého jejího občana a nevím, jak Vy ostatní, ale mě vždy mrzí nebo přijde minimálně líto, že jsem za troubu z přičinění někoho jiného. Promiňte Karle Schwarzenbergu, promiňte Řekové, promiňte i další….