Kdo dělá, nebo spíše již udělal z Mostu vyloučenou lokalitu? A kdo jim roztleskává?

29.05.2018 16:38

Nejen globální oteplování, které samozřejmě dle ex-prezidenta V. Klause není a je výmyslem „ekologických teroristů“, přináší na Mostecko tropické teploty. Bude ještě větší hic díky snahám o další polarizaci a sociální rozdělování zdejší společnosti. „Tradiční tahouni“ těchto snah SBD Krušnohor, SMM aj. zřejmě nezůstanou osamoceni. Primátor Mostu sice v reakci na oslovení politického hnutí Občané městu, město občanům (OMMO) označil návrh na vyhlášení města vyloučenou lokalitou za tzv. kočkopsa, ale…

Již delší dobu si vrabci, kteří se ku podivu k nám po letech vrátili, cvrlikají, že z Mosteckého deníku se stala „hlásná trouba“ současného politického vedení magistrátu, dokonce primátora samotného s údajně v pozadí stojícím podnikatelem Zelenkou, který ještě prý své zbraně nesložil, i když se tak delší dobu tváří. Netrvalo totiž až tak dlouho, jen pár dnů a po Týdeníku Homér, který jako první přinesl informaci o iniciativě SMM vyhlásit Most za vyloučenou lokalitu, odstartoval Mostecký deník jakýsi seriál vyjadřování se lidí z tzv. lepších lokalit či spíše z tzv. Beverly Hills vyrostlých kol kolem města v jeho okrajových částech, co říkají tomu, schválit intravilán Mostu za sociálně vyloučenou lokalitu.

Pominu, že i zde bydlí spousta těch, kteří tzv. s chudobou kšeftují. Bydlí sice v „lepší části města“, ale to jim přeci nebrání, aby v Mostě či jinde vlastnili několik bytů, nebo dokonce bytových domů, kde pronajímají bydlení právě těm „sockám“ (sociálně slabým), co údajně hromadně zneužívají doplatky na bydlení. Že tyto doplatky přes subjekty pro jejich určení jen přeběhnou a skončí na kontech právě těch podnikajících a parazitujících na chudobě je přeci irelevantní. „Socky“ si to zavinily samy. Mohli také stavět, brát si hypotéky a postarat se o své bydlení. Že to nebylo a není z řady důvodů možné, nejčastěji kvůli rozdílné startovací čáře od osobních dispozic ke vzdělání, sociálního zázemí rodin, zdravotních důvodů atd., nikoho nezajímá. Ani to, že právě proto existují ve vyspělých státech, k nimž snad ČR patří, sociální systémy umožňující takovýmto lidem alespoň částečně slušnější život. Nejméně asi ty, co se nyní budou na základě oslovování redaktory MD vyjadřovat k objevnému a spásnému návrhu vyhlásit Most za sociálně vyloučenou lokalitu.

Ale ruku na srdce, dámy a pánové, nejste i vy samotní již v současné době v jakési „vyloučené“ lokalitě? Dokonce jste si tyto své lokality nechali často za peníze daňových poplatníků, tedy i těch tzv. socek oplotit, opatřit elektronickými závorami a nechat i hlídat občas projíždějícími hlídkami MěP.

Myslím si, že nejen s ohledem na to, že termín podzimních komunálních voleb byl vyhlášen na 5. a 6. 10. 2018, lze očekávat, že návrh má dost šancí na to, aby statutární město Most za sociálně vyloučenou lokalitu vyhlášeno bylo. On se totiž může, a nejspíše se jim to povede, pan primátor, Rada města, potažmo Zastupitelstvo statutárního města Mostu po... Že se sociální systém děje dle zákona a zatím odpovídá dlouhodobě probojovávaným standardům demokratického právního, a snad i sociálního, státu je jedno. Vždyť v Mostě přeci kdo vládne, vždy respektuje a taky trochu dodržuje jen zákony, které mu vyhovují.

Položme si otázku po zneuživatelích sociálního systému z jiného úhlu pohledu. Zneužívá se zákonem daný a garantovaný systém? Tvrdí se, že ano. K doložení tohoto tvrzení se dokonce i někteří zákonodárci (na čele s poslancem J. Foldynou za ČSSD v ÚK) nestydí lhát, vyrábět pro sociální sítě hoaxy o tom, jak a zejména kolik se čerpá. Nemohu si však pomoci, zavedený sociální systém má přeci i kontrolní mechanismy, je kontrolováno dodržování jeho fungování. Dochází-li k excesům, proč není důslednější kontrola, proč nejsou popotahování ti úředníci, kteří případně falšování a podvody se sociálními dávkami nechávají bez povšimnutí? Zatím totiž skoro vždy při informování na facebooku či jiném „sociálně mediálním kolbišti“ jde o příklady zneužívání ze strany klientů, které jsou však právě těmi hoaxy. Co však hoaxem nebývá, jsou případy o tom, jak si ten či ta a ta úřednice posílali na fiktivního klienta pro něj určenou sociální dávku na své konto…

Apropós, chybí i větší investigativita médií, za níž asi těžko považovat třeba i první díl zřejmě chystaného seriálu vyjadřování se lidí z tzv. lepších čtvrtí k návrhu na vyhlášení města Mostu za sociálně vyloučenou lokalitu, kterou již v podstatě jsme a dost jsme se o to zejména někteří zasadili… „Sorry jako“, zastupitelé, kteří víte, o čem dlouhodobě mluvím a píši.