K údajné krádeži a zpronevěře v lomské základní škole

04.02.2016 15:06

(Podle „osvědčené“ interpretace týdeníku Homér z 15. 1. 2016: „V Lomu skončila ve funkci ředitelka místní základní školy. Vedení města s ní dál nechce spolupracovat. Mezi městem a školou dlouhodobě vázla komunikace, nakonec padlo i trestní oznámení za krádež a zpronevěru“)

Na Základní škole v Lomu byla odvolaná již v pořadí třetí ředitelka. Konkrétně jde o Mgr. Ivanu Šabkovou, která v Lomu působila od roku 2013. V té době vystřídala ve funkci Mgr. Marcelu Černou, která se ve funkci udržela jen velmi krátce a po neshodě s vedením města na svou pozici rezignovala.

Od počátku vládnutí nynější koalice pod vedením Severočeši. cz., ODS a dvou zastupitelů z uskupení Neslibujeme, nelžeme, se na Základní škole v Lomu vyměnil snad celý pedagogický sbor. Za zmínku stojí výměna tří ředitelek. Mgr. D. Coubalové, Mgr. M. Černé (ta, pravda si „vysloužila“ kandidaturu do obecních voleb v roce 2014 za KSČM), a nyní Mgr. I. Šabkové. Kromě toho ještě např. zaměstnankyně a dlouholeté zastupitelky města Lom, Aleny Bozetické, která se rozhodla bránit soudní cestou, pro neplatnost výpovědi. Mimochodem vzniklá škoda je na základě rozhodnutí soudu ve věci paní Bozetické  pro město Lom více než půl milionu korun. Škoda, že o tom se tak vehementně radnice pod vedením starostky Schwarzové a jejího manžela poslance Schwarze už tolik nešíří. Ale informace o této věci se ještě jistě objeví.

Myslím, že nejen mě, ale i většinu občanů zajímá, jak je možné, že je v lomské škole tolik „neschopných“ zaměstnanců, včetně vedení, a to nemluvě o údajných zlodějích. Pamatuji - li si dobře, tak zlodějkou byla nazvaná i bývalá ředitelka školy Mgr. Coubalová, Alena Bozetická a nyní i Mgr. Šabková. Pokládám si otázku, kolik ještě zlodějů vyjde ze Základní školy v Lomu? Tedy, kromě jistě blahých úmyslů vedení lomské radnice, že?

Ivana Šabková byla údajně obviněná ze zpronevěry 120 tis. Kč. Řízením školy byl pověřen Bc. Jakub Ozaňák (nekvalifikovaný), který kvalifikované pedagožce, nyní již bývalé dlouholeté ředitelce, nabídl pozici učitelky.

Domnívám se, že pokud bylo zjištěno tolik závažných pochybení, mělo by nést odpovědnost celé vedení školy včetně statutárního zástupce aj. A samozřejmě i uvolněná radní Mgr. M. Šípová, jejíž pozice se čím dále ukazuje být naprosto nadbytečnou a jen finančně zatěžující rozpočet města Lomu. Nejen dle mého názoru byla Mgr. Ivana Šabková odvolaná jen proto, že nechtěla dělat kroky podle vedení města. Jedním z nich byla např. transformace základní školy, kde mělo dojít k oddělení ZŠ od mateřských škol ve městě Lom. Podle Mgr. Šabkové by to byl krok, který by do budoucna mohl znamenat konec ZŠ v Lomu, na což upozornila i na jednání zastupitelstva města Lom. Sama ředitelka v médiích přiznala nátlak ze strany vedení města. Uvedla, že s ní bylo zacházeno jako „se šikanovaným dítětem“.

Základní škola v Lomu nemá v poslední době příliš dobré jméno, naopak. A domnívám se, že to bude mít i dopad na zápis žáků do prvních tříd, což považuji za velmi nešťastné. Úbytek žáků by pro školu znamenal omezení a samozřejmě problémy do budoucna. Politika města by v žádném případě neměla ovlivňovat chod školy. Je otázkou, jestli se ale touto problematikou vedení města opravdu zabývá, anebo jen vytváří důvody, proč by další z neúspěšně řešených problémů smetlo tzv. pod stůl a svedlo na jiné. Zkušenosti ukazují, že „B“ je správně.