K činnosti milovického zastupitelstva za roční období 2010/2011 se nám vyjádřil Ing. Petr Hůla, Ph.D.

  • v následujícím rozhovoru:

Jak byste zhodnotil dosavadní procedurální fungování zastupitelstva?

Zastupitelstvo ve většině schvaluje návrhy rady města, takže by se dalo soudit, že radniční koalice má většinu. Jak se ale ukázalo při prvním hlasování o konceptu územního plánu, není to zdaleka stoprocentní. Ukázalo se, že i někteří zastupitelé patřící formálně ke koalici si udržují v zásadních věcech zdravý úsudek a hlasují v souladu se svým svědomím.

Co byste zmínil ke konceptu územního plánu?

Zatím byl schválen koncept územního plánu. Zajímavé je, že napoprvé zastupitelstvo usnesení neschválilo, načež starosta vyhlásil přestávku a poté nechal hlasovat o tomtéž návrhu znovu. Ten poté prošel.

S čím byste čtenáře seznámil z pohledu své působnosti v milovickém zastupitelstvu?

Jsem předsedou KV (kontrolního výboru). Roční rekapitulaci bych shrnul takto: kontrolujeme usnesení zastupitelstva, rady, komisí a dalších orgánů města po stránce dodržování zákona o obcích

Nad rámec jsme kontrolovali: vyváženost městského časopisu Milovické Echo po stránce politické a ekonomické - vydali jsme usnesení důrazně nedoporučující radě města otiskovat napříště v tomto periodiku reklamy na nebankovní půjčky.

Dále zadávání veřejných zakázek ... Kde je však kontrola velmi obtížná, je stále tzv. v běhu.

A samozřejmě záležitosti na základě podnětů občanů.

/pro INFO OMMO č. 19/2011, zpracovala hs/