Jsou to prostě pašáci,…ti mostečtí svazáci

Jak je vidět nějaký výraznější pokles nezaměstnanosti se nekoná, byť se dnes a denně v médiích objevují informace tzv. kompetentních osob o možnostech nárůstu počtu nových pracovních míst v krajské průmyslové zóně zón Trianglu. Zatím jde však jen o těšínská jablíčka a realita na trhu práce je jiná. Počet nezaměstnaných se zvyšuje, a to dokonce v době, kdy v předešlých letech docházelo k nárůstu počtu pracovních míst díky sezónní práci zejména ve stavebnictví, zemědělství, obchodu a službách aj.

Ještě nikdy se však na zvyšování nezaměstnanosti nepodílela instituce, která by naopak, a to dokonce téměř ze zákona, měla působit směrem ke svým občanům, jejichž věci veřejné spravuje obráceně a na stabilizaci pracovních příležitostí se spíše podílet, než je likvidovat. Ale možná, že zapojením „opozičně podpůrných“ zastupitelů za KSČM se na mostecký magistrát dostaly zkušenosti z daleké Číny, kde se v současnosti ekonomický vývoj údajně poněkud přehřívá a začíná stagnovat. Zde i tam zřejmě došel dech v populismu a „nadstandardních nestandardních“ zdrojích. Tam (v Číně) v dětské práci, skrytém vykořisťování pracovní síly, nižším nastavením mezd, nestanovením pražádných zaměstnaneckých benefitů, neinvestováním do bezpečnosti práce, porušování ekologických standardů, bezostyšným kradením technických nápadů a dokumentace světových výrobců atd. atp. Zde (v Mostě) se systém „přehřál“ vyčerpáním finančních prostředků na naplňování předvolebních slibů, poskytování řady služeb tzv. zdarma, čerpáním složitě splácených úvěrů na mega investiční akce (sportovní hala, parkoviště) a na druhé straně prodej majetku města tzv. za babku (Repre).

Tak do konce roku 2011 vedení magistrátu města pošle na Úřad práce v Mostě na 50 úředníků a bude snižovat mzdy. Věřím, že neinformovaný a zmanipulovaný občan tleská – „konečně se té úřednické pakáži dostane, co si zaslouží“. I takovýto kalkul je asi motivem těch, co tzv. reorganizaci magistrátu rozjeli. Pozornost je odvedena k zodpovědnosti jiných. Vždyť nikoliv oni, rádoby politici, ale úředník je na vině a je potřeba ukázat mu, zač je toho loket. Přitom, vím, že právě úředníci, dobří úředníci, a těch byla na magistrátu většina, jsou tím, kdo dělá dobrý úřad s přívětivou tváří pro občana. Určitě se nebudou rušit místa volených funkcionářů, ani ta uměle vytvořená pro „poslušnou opozici, co podporuje koalici“. Kouzelně tragikomická jsou vyjádření a komentáře vedoucích zástupců koalice SMM a ČSSD. Pan primátor Vozka (SMM) se k zeštíhlování úřadu, aby provoz stál méně peněz a byl efektivní vyjádřil v duchu, že „půjde o strastiplnou cestu“. Docela tomu lze i věřit, protože jeho náměstek pan Novotný (ČSSD) zaperlil ještě lépe, když na dotaz, kolik že se to vlastně městu ušetří peněz, prohlásil: „Organizační změna stále probíhá. Čísla ještě neznáme“. Bingo! Všude je obvyklé, že nejdříve se organizační změna provede tzv. na papíře, „projekčně“, zejména opírá-li se údajně o výsledky personálního auditu. Tak proboha, k čemu vlastně onen audit dospěl? Jak nově nastavil organizační schéma magistrátu, jaká a kolik míst tedy doporučil ke zrušení? Jaká nová s jinou či sdruženou pracovní náplní budou vytvořena, aby se dosáhlo oné kýžené a proklamované efektivnosti v práci magistrátu? To vše se přece musí vědět, a jestli ne, pak se vše neřeší „projekčně“, ale jak se již veřejně povídá - „protekčně“. Nedivím se, že o místo přijdou dosud výkonní a spolehliví úředníci, že např. přijde o práci žena v těžké životní situaci, samoživitelka a na druhé straně zůstane ve své pozici za plat určitě možná třikrát vyšší naprosto zbytečný uvolněný předseda Kontrolního výboru ZmM, a to prosím za levicovou, lidi práce milující stranu KSČM.

Na magistrátu statutárního města Most se o chod věcí veřejných ve volených pozicích a o nás mostecké občany prostě starají skuteční pašáci, kteří jakoby do „občanského žlabu“ dávali tu nejlepší a většinou vybranou krmi. Ovšem nejen té padesátce propouštěných úředníků se zdá, že jde o dosti zapařené seno a vyklepané klasy…