Jsem zastupitelem, který říká: „Práce v opozici má smysl a neměla by být vládnoucí koalicí znevažována tak, jak se to děje v Lomu“

14.02.2015 15:29

Od voleb do obecních a městských zastupitelstev, které se konaly na podzim roku 2014, uplynuly téměř čtyři měsíce a já si pokládám otázku, zda opravdu někteří politici, potažmo politické strany, hnutí, či jiné kandidující subjekty opravdu dostojí všem slibům, se kterými do voleb šli…? Možná by toto zamyšlení bylo vhodnější jako shrnutí na konci volebního období, ale tak dlouho čekat by bylo chybou a zradou na našich voličích.

Nejprve něco málo k volbám: ačkoliv to říkám velmi nerad, protože jsem byl aktivním kandidátem ve volbách do městského zastupitelstva v Lomu, musím říci, že jsem samotný průběh volební kampaně vnímal spíše negativně, téměř jako frašku, kde se jednotliví uchazeči předháněli, někdy až v nereálných slibech, a kdyby si každá strana mohla prosadit byť jen jeden bod ze svého volebního programu, žili bychom ve městě, kde by bylo vše zadarmo, od odpadů až třeba po dopravu. Je třeba si však uvědomit, že nic v dnešní době není zadarmo. Dokonce ani sliby samotné, které nás, občany Lomu nyní zřejmě přijdou díky volebnímu výsledku dost draho. 

Jako zastupitel se podílím na chodu města již třetí volební období. Je pravda, že minulé volební období jsem byl v Lomu občanům vedením města předhazován jako zastupitel „rebel“, který vše kritizoval, údajně „bojkotoval“, a de facto pro město nic neudělal. Jako jeden z mála zastupitelů jsem se, až na snad na jednu výjimku, účastnil všech jednání zastupitelstva města a pravidelně vystupoval k projednávané problematice. Přesto jsem občas slýchával od samotných občanů, dokonce i od mých přátel, otázky typu: „proč do nich stále rejpeš“? Odpověď je celkem jednoduchá. Nikdy v mém případě nešlo o bezhlavé vyjadřování tzv. rejpání nebo záměrné zesměšňování a kritizování, kterého jsme si spolu s dalšími v opozici užili od koalice více než dost. Vždy jsem se snažil říci svůj názor, protože právě o tom by dnešní politika měla být. Také si troufám říci, že jsem se právě, jako jeden z mála, nebál říci svůj názor otevřeně. Naopak si říkám, k čemu bych byl prospěšný, kdybych jako zastupitel celé volební období jen mlčky přihlížel tomu, s čím se nemohu ztotožnit a co velice často bylo a je v rozporu se zákonem o obcích nebo s tzv. slušnými mravy.

Jsem zastáncem toho, že pro všechny by měla platit stejná pravidla. Bohužel v Lomu tomu tak nebylo a žel není ani nyní!

Nechci se vracet k tomu, co jsem již mnohokrát říkal a psal, a jen připomenu: nevýhodné rozprodávání a pronájem majetku za 1,-Kč (nevýhodné pro občany města Lomu, výhodné pro „kamarády“). Např. areál přírodního koupaliště, nám všem známe jako „BOMBA“. Opomenout nelze ani prodej několika domů za 1,-Kč a v neposlední řadě promrhané investice na zřízení kavárny, s úmyslem jí pronajmout též za 1,-Kč. Více než tři čtvrtě milionu korun promrhaných na zařízení kavárny, která je téměř celé volební období zavřená, se mohly finanční prostředky vynaložit do opravy městských bytů, aby nám mladí lidé z Lomu neodcházeli.  Nelze opomenout ani vydávání měsíčníku Lomská radnice, která dle mého názoru slouží spíše jako reklama pro paní starostku Bc. Schwarzovou. Za celé 4 roky jsem v tomto plátku neviděl nikoho z opozičních zastupitelů. Cílem vedení města bylo znechutit práci některým zastupitelům, zesměšňovat a zastrašovat je. Vyvíjet na ně tlak, napadat a urážet. A nejen zastupitele.

Jsou za námi dvě jednání Zastupitelstva města Lomu, a co se změnilo? Co bych chtěl? Nikdo z opozice nedostal šanci pracovat ve výborech nebo komisích. Již od prvního ustavujícího jednání byla vystoupení opozičních zastupitelů dehonestována, a nerespektovány jejich návrhy. Např. na můj dotaz, proč opozice nemá šanci ve výborech, mi starostka jízlivě podotkla, že komise se budou stavět později a že se budu divit. Skutečně jsem se divil nejen já. Nikdo z nás opozičních zastupitelů zařazen do poradních a iniciativních orgánů Rady a ZmL nebyl. Doporučení kolegy Lafka z ČSSD, aby zastupitelstvo uložilo KV ZmL provést kontrolu ve Viktorii Lom, nenechala starostka hlasovat a označila to za osobní názor. Následně dokonce lhala, kdo vlastně podal údajné trestní oznámení na prošetření situace ve Viktorii Lom Policií ČR.

Osobně bych si přál, aby nám vedení města umožnilo se podílet na práci v komisích a výborech, protože právě to byl cíl toho, proč většina z nás kandidovala. Ani jeden z opozičních zastupitelů nezasedá v žádné komisi, což považuji za nešťastné. Na zastupitelstvu města jsme navrhovali, že bychom se jako opoziční zastupitelé chtěli podílet na práci v komisích, a to i bez jakéhokoliv nároku na mzdu. Ale bohužel. Dostalo se nám jen farizejských poznámek radního a poslance B. Schwarze, že kdybychom požadavky dali, že by se o nich jednalo. To snad není ani komické a míjí se nejen s rozumem, ale i demokratickými standardy fungování samosprávy.

Vrcholem je přesunutí začátků jednání ZmL na dopolední čas, kdy jen stěží se mají občané šanci jednání zúčastňovat. Zdůvodnění bylo také „zajímavé“ – údajně se tak stalo na základě toho, že „občany to stejně nezajímá“… (slova starostky K. Schwarzové).

Nejen jako zastupitel budu požadovat, aby jednání ZmL byla vrácena na podvečerní čas, aby občané dostali šanci se zúčastňovat, aby skončilo rozprodávání majetku města a mrhání městskými prostředky, aby opozice měla prostor v měsíčníku Lomská radnice.

Mezi mé priority i nadále patří rozvoj a revitalizace městských bytů, stabilizace situace na ZŠ a MŠ Lom a nastavení demokratických standardů ve fungování samosprávy města Lomu.

Rejpal nejsem, i když tak mohu být nálepkován, jsem odpovědný zastupitel pracující v opozici. K čemu bych byl, kdybych kandidoval do zastupitelstva a celé čtyři roky jen mlčky přihlížel, jak si někteří dělají z politiky byznys, jak si rozprodávají majetek města za kačku…?! Anebo si sami ceníme jen za tu „kačku“, když se těm, co nám takovými manýry vládnou, zachce nás za tu „kačku“ kupovat?

Pro prezentaci je možné i pro toto volební období využívat webovou stránku Lomské opozice https://lomska-opozice.webnode.cz/ .