Jitka Jeřábková, pracovnice ve školství: Debata nejenom o budoucnosti vzdělání českého národa! Aneb o čem se také mluví…

Co můžeme slyšet, když se ptáte „jaká je dnešní doba?“

Je těžká doba. Lidé mají blbou náladu. Není práce, nejsou peníze. Chybějí vzory, autority. Setkáváme se s korupcí, s násilím, psychickými problémy. Vzniká přitom potřeba nových „pohádkových bytostí“ jako je např. psychiatr… A v tom všem vyrůstají naše děti.

Všichni jsme prošli výchovou našich rodičů, kteří nám říkali, jako mně můj tatínek: „Uč se!!! Vzdělání ti nikdy, nikdo nevezme, je to Tvůj majetek, nikdo na něj nemůže sáhnout.“ A tak se z plánované lékařky stala učitelka.

Miluji svou práci, vzdělávám řadu let a naše děti jsou pořád stejné. Jsou to děti, které formují rodiče a společnost. Myslím, že dnes je doba taková, že společnost bere možnost rodičům vychovat děti tak, jak by chtěli oni. Co jim máme říkat? Buď slušný? Neper se! Pozdrav! Uvolni místo staršímu.

Ale jaká je realita? Je slušný, dostane vynadáno. Nepere se a skončí s otřesem mozku na ARO. Pozdraví a místo odpovědí zamračené čelo. Uvolní místo a dozví se, jaký je to nevychovaný darebák…

Tak jak to tedy je! Kdo za to vše může?!

To my, dospěláci, jsme špatným vzorem někdy už na úrovni rodin, škol, politiků, představitelů veřejné správy apod.

Úroveň školství v ČR upadá. A proč? Jen proto, že se nacházíme stále v reformách, o školství rozhodují lidé, kteří nevědí, co je vzdělávání, co děti potřebují, demagogové. Je mi líto mladých lidí.

Na základních školách byl boj o integrované školství, aby školy měly větší dotace. V praxi to znamená, že žáček, který byl levák, se přeučoval na praváka. Nesměl psát jako normální děti, ale používal jen houbičku a barvičky ve 3. třídě. Ne, není to pravěk, je to realita. Ptal se někdo toho žáka, jak mu je, když se mu posmívají, poukazují jako na neschopného? Kde je vzdělaný pedagog? Je mi z toho smutno. Pak se stane, že je žáček drzý, tak nastoupí výchovná opatření, dostane první důtku a ukazuje se na něj, jaký je nezvladatelný. Učí se na škole, kde je ŠVP , které si školy tvoří sami a může klidně nastat situace, že přestoupí na jinou školu, kde je jiné ŠVP a najednou ho nikdy nikdo už nenaučí přechod přes desítku. Pak má jít na střední školu. Nic neumí ze ZŠ. Proč? No protože se 5 - krát stěhoval a navštěvoval 5 ZŠ s jiným ŠVP a prostě řadu věcí nikdy neslyšel. Třeba, kdo je Marie Terezie…

Prochází střední školou a denně slyší, co Vás učili na ZŠ? Nic neumíte. Ale všichni učíme! A nejlépe! Dojde k maturitě a státní maturity ho postaví na začátek, možná na úřad práce.

Tak o co tady vlastně jde! Zapomněli jsme snad na Komenského? Existuje na MŠMT ještě někdo, kdo ví, co je to vzdělávání? Kdo vymýšlí nesmysly o organizaci státních maturit? Znamená to, že kdyby nebyly státní maturity, musel by byrokratický systém propustit spoustu lidí? Víte, kolik papíru se vytiskne jen na jednoho žáka? Možná 200 listů jen na jednoho. Co učíme děti v environmentální výchově? Kde se šetří lesy?  

Od roku 1990 politici udělali řadu chyb, buď vědomě nebo ze zištných důvodů, či z neznalosti, nezkušenosti.

Například:

 • škrtem pera byl odříznut náš stát od východních trhů
 • na dlouhá léta nás odstavili od ruského trhu, což mělo za následek, že Baťův závod ve Zlíně se okamžitě položil, a ne jen on. Všechny podniky, které vyvážely do RUSKA, se dostaly do problémů. Např. OP Prostějov (v loni šel do konkurzu atd.)
 • z  privatizace státního majetku do pokladny státu se vrátilo cca 10 % z účetní hodnoty privatizovaného majetku. „Zlatá“ Škodovka se prodala obálkovou metodou. Němci ze Škodovky udělali klenot.
 • diletant-podnikatel zruinoval ocelárnu v Kladně. Město Kladno se dodnes z toho nemůže zapamatovat.
 • herečka zruinovala sklářskobižuterský průmysl v Jablonci.
 • arbitrážní kauzy, jako jsou TV NOVA (10 mld. Kč).  
 • několikrát jsme revitalizovali banky z peněz daňových poplatníků a potom „darovali“ do soukromých rukou atd.

Je škoda, že naši politici nedosahují formátu Karla IV. Vážili by si sami sebe, této země a českého národa, nedevastovali by tuto zemi svými kroky! Udělají z českého občana budoucího otroka jen proto, aby měli osobní prospěch. Chovají se stylem „4 roky a po mně potopa“! Žádný, dobrý panovník neplundroval svou zemi. Ani zvíře nedevastuje svoje území, naopak, chrání ho. V minulosti, bylo-li třeba, si panovník půjčoval u souseda, pokud mu to soused dovolil, ale nikdy nedrancoval svůj stát. Po 2. světové válce s ohledem na geopolitické rozložení sil v Evropě a evropskou integraci tuto metodu zvyšování bohatství státu a životní úrovně obyvatelstva nelze aplikovat!

 

Pár slov na vysvětlenou…

Prezident USA zrušil drahý vesmírný program USA a veškeré uvolněné prostředky přesunul do kapitoly VZDĚLÁVÁNÍ. Vidí koncepčně, v horizontu 30 – 50 let a jedná v zájmu USA a svých občanů. Jedná tak, i když bude prezidentem 5, max. 10 let. Prostě jako správný politik a „panovník“, hlava státu hájí zájmy USA. Pochopil nebo mu někdo dobře poradil, že žijeme v jiné době. V době rostoucích nároků na vzdělanostní společnost a jakákoliv chyba a zaváhání při rozhodování v tomto směru se v budoucnosti občanům krutě vymstí.

Dnešní rozhodnutí mají dlouhodobý, setrvačný charakter, který se bohužel projeví mnoho let po skončení mandátů.

 • součastné 10-15-leté děti, naše budoucí generace bude muset více než 2x za život změnit svojí kvalifikaci, aby se uživila?
 • pokud dnes omezíte výdaje na vzdělání českého národa, zruinujete za 20 - 30 let školství v zemi (samozřejmě většina z Vás tady nebude, ale neblahé důsledky dnešních Vašich rozhodnutí a činů ANO, ty tady budou), Vaše rozhodnutí bude nás a naše dědice stát zhruba 650 miliard Kč/ročně (miliard ne milionů)? Při biliónu státního rozpočtu je to více než polovina. Odkud vezme český národ, aby to zaplatil? Já to nevím. A Vy?! Jsou to úvahy odjinud, není to můj výmysl.
 • za 27 let se vědomosti ve společnosti zdvojnásobily. Umíte si představit tuto rychlost vývoje společnosti? A konáte něco ve prospěch svých spoluobčanů-voličů, aby mohli udržet krok s tempem doby?

 

Za úvahu přitom stojí…

Navrhovaná reforma financování regionálního školství, která by měla platit od roku 2013 je absolutní devastace regionálního školství na desítky let dopředu a také likvidaci soukromého školství, které je o 45 % rentabilnější-levnější pro stát než státní. Důsledkem navrhované změny nastane úplná degradace středního školství.

Existují oprávněné obavy, že:

 • malé školy v menších obcích zaniknou a tím plně zlikvidujeme český venkov, vznikne nucená migrační vlna, která může přispět k odlivu kvalitních mozků do zahraničí;
 • dojde k likvidaci soukromých škol a na trhu práce se objeví řada nezaměstnaných pedagogických pracovníků. Ušetřená 1 miliarda ze soukromého školství se rovná 3 miliardám na soc. zabezpečení, efekt je  - 2 miliard. Kč;
 • ze školství odejdou kvalitní pedagogové a úroveň školství se sníží min. o 25 %
 •  pokud nebude dnes ČR investovat do vzdělanosti národa, tato pštrosí politika státu připraví občany ČR o 650 mld./ročně.  Takže 10 mld., které „ušetříme dnes“, nás budou stát stovky miliard „zítra“. 

Když dnes odeberete finance ze školství, odejdou kvalitní pedagogové. Ochromíte tím školství min. na 5-10 let dopředu, ujede nám pomyslný vlak vzdělanostního národa a technologického rozvoje. Abychom drželi krok se světem a obstáli, potřebujeme kvalitu, vzdělané občany a jejich know-how umět prodávat.

Pan premiér Nečas chce zvýšit konkurenceschopnost ČR?! Tím, že dnes odebere peníze z procesu vzdělávání národa, předurčuje „zotročení“ českého národa, aby Češi dělali podřadnou, druhořadou a pomocnou práci. V tomto případě o žádném zvýšení konkurenceschopnosti tohoto státu a národa nemůže být řeč.

Abych jen nelamentovala a nekritizovala, navrhuji řešení, jak zastavit zadlužení státu a udělat z něj středoevropskou perlu, „malý emirát“ i přesto, že tady není ropa. Tedy:

1/ Snížit výdaje na státní správu – režie státu:

 1. zrušit Senát ČR
 2. snížit počet poslanců na 101 nebo max. 151
 3. prezidenta ČR volit přímou volbou
 4.  zrušit krajské úřady
 5. zrušit úřady sociální správy
 6. zrušit zdravotní pojišťovny a ponechat pouze jednu celostátní
 7. sloučit ministerstvo obrany a vnitra
 8. sloučit ministerstvo životního prostředí a místního rozvoje
 9. zrušit na základních školách 9. třídu.

„Možná“, že se tím ušetří  100-150 miliard/rok?

 

2/ Využití příležitostí a podpoření konkurence schopností ČR:

 1. do školství a vzdělání národa „napumpovat“ peníze tak, aby český národ byl o malý krůček před ostatními a mohl prodávat svoje „know-how“ do světa
 2. zamezit obracenou diskriminaci občanů
 3. každý politik, člen vlády a ústavní činitel při jakékoli jednání by měl jednat v prospěch a zájmů státu a občanů ČR
 4. schválit zákon, kterým by se prokázal nabytý mnohamiliónový majetek
 5. ústavním zákonem zabránit přechodu na EURO a zachovat českou korunu jako monetární nástroj státu na ochranu českého národa
 6. snížit přímé daně podniků na 15 %
 7. zavést jednotnou 15% daň DPH. Zvýšit spotřební daň z alkoholu a cigaret do maximálně možné výše.
 8. optimalizovat daně z paliv tak, aby se vyplatilo kamionům, autobusům a motoristům z okolních zemí u nás tankovat.
 9. posílit vymahatelnost práva v ČR. Není možné, aby dlužník se Vám posmíval a Vy jako věřitel jste šel ke dnu, protože on Vám dluží a „chudák“ teď nemá z čeho zaplatit a bude platit po 100,- Kč.
 10. je nutné obnovit veškeré obchodní kontakty s Ruskem, Čínou, Mongolskem, Vietnamem a jihovýchodní Asie, státy býv. Sovětského svazu, Tureckem a arabským světem. Vybudovat pevnější obchodní vztahy s Indií, Brazílií, Japonskem a jiné rychle rozvíjející se ekonomiky. Obnovit vztahy s Kubou. Na co máme ministerstvo zahraničí, průmyslu a obchodu? Jaká je jejich náplň práce? Především „otevírat“ českému průmyslu dveře obchodů.

 

I takto uvažují lidé a politici by o tom měli vědět a vážně se tím zaobírat, protože i o to je demokracie. Měli by jednat především v zájmu občanů a chránit zájmy ČR!