Ještě jednou k důvodům „jednoho odchodu“ (?) z KSČM

Fluktuace u všech politických stran, nejen těch tzv. parlamentních je přirozeným jevem. Společným jmenovatelem rovněž pro všechny je, že na straně nových vstupů členů jsou aktiva poněkud menší než na straně přirozených úbytků daných ukončování členství. Jde o úbytky jak z důvodů životního cyklu (narození – úmrtí), tak i odchody přirozeně dané tím, zda se straně daří nebo má lepší či horší PR a celkovou mediální prezentaci oslovující občany. Jsou však odchody, a je jich stále více též ve všech stranách, že dotyčný s realizovanou politikou nesouhlasí, má dokonce argumenty pro její případnou změnu a když tzv. narazí na vůli vládnoucích stranických papalášů a nemůže přes ně nic změnit, tak prostě odejde. Výjimkou není ani KSČM, i když o sobě tvrdí pravý opak a o většině „odchodových kauz“, zejména veřejnosti známých politiků, kteří ji prezentovali a dobře reprezentovali, mlčí nebo mate veřejnost jejich „osobními pochybeními či selháními“. Bylo to, např. v případech bývalého senátora a téměř deset let statutárního zástupce této strany V. Balína z Mostu, MUDr. Šarišské z Ostravy, „vypuzení“ současné senátorky M. Bayerové z kandidátky za KSČM při posledních komunálních volbách ve Znojmě v roce 2010 nebo současného senátora za Severočechy.cz J. Doubravy, dlouholetého starostu obce Telnice v Ústeckém kraji.

Dejme ještě jednou slovo jedné z těchto osob, aby objasnila některé důvody, které ji vedly k tomu, že po téměř 43 letech působení v komunistické straně, s ní již dále jít nemohla, své členství ukončila. Určitě to nebyly důvody, které se konec konců objevily jak u V. Balína, tak J. Doubravy, že stejně nešlo o komunisty, že jde o prospěcháře a lidi bez charakteru apod.

Co tedy mimo jiné přimělo MUDr. Růženu Šarišskou z Ostravy, aby v dubnu 2010 své členství v KSČM ukončila? Vedle již publikovaných důvodů na www.hnutiommo.cz v článku „Kvalita zdravotní péče není jen na rozhodování ministerstva“, kterým byl např. jiný profesionálnější pohled na řešení zdravotní péče ve prospěch pacientů, a nikoliv různých krajských ekonomických a politických lobby, Vám nyní nabízíme další detaily v upřímné zpovědi jmenované:

„V r. 2008 těsně po volbách do kraje byl krajský aktiv, kam byli pozváni i končící zastupitelé, tedy i já. Mimochodem hlavním důvodem mého „odejití“ z kandidátky KSČM pro tyto volby byl velice zásadní argument - byla jsem shledána věkově starou. S „památným“ projevem tam vystoupil J. Babka, předseda klubu, s tím, že by se měly odebrat invalidním občanům tzv. příspěvky na péči. Což tehdy bylo od 2000,- do 11 000,- Kč. Když si je jen pár roků předtím invalidé doslova vybojovali na pravici. Odůvodňoval to tím, že údajně jsou tyto příspěvky zneužívány, rodiny si prý s tím jen vylepšují rodinné rozpočty. Uznáte, že k tomu jsem jako praktický lékař, ošetřující ve své pacientské klientele značnou část lidí s tělesným postižením nemohla mlčet. Vystoupila jsem proti tomuto názoru na základě osobní zkušenosti, protože s takovými lidmi pracuji, znám jejich poměry, vím, že mívají  důchod do 8000,-Kč, a spíše do 6 000,- Kč.

Přitom nejlacinější pobyt v zařízení ÚSP stojí 16 500,- Kč, protože kapacity domovů důchodců nestačí. A zejména proto nechápu, navržení takového kroku. Provoz domovů důchodců je drahý, takže stále je určitě lépe pro stát, když někdo z rodiny zůstane doma a o tak postiženého se stará. Domníváte-li se, že jsem byla okřiknuta, máte pravdu. Byla jsem J. Babkou velice hlasitě umlčena, že tomu prý nerozumím….. Protože jsem mu tuto problematiku detailně, tehdy již asi před dvěma měsíci vysvětlovala, usoudila jsem, že zde je vše marné, že nemá cenu se s ním dohadovat, a proto jsem na protest s návrhem a chováním zastupitelů za KSČM demonstrativně z aktivu odešla.

Také s odstupem času mám pocit, že i kdyby tomu navíc také tak bylo, že si postižení tzv. „vylepšují rodinný rozpočet“při 6000,- Kč důchodu, tak by to neměla být levicová strana, což o sobě ústy svých představitelů KSČM tvrdí, která tyto „výhody“ bude rušit, nebo jen iniciovat. Vždyť J. Babka vyloženě použil rétoriku ODS, kterou jsme mohli opakovaně slyšet na řadě jednání Zastupitelstva města Ostravy či Moravskoslezského kraje. Stejně jako se někdo může ptát: jak si např. tito funkcionáři vylepšují své rozpočty?

Protože jsem chtěla zabránit tomuto zkázonosnému návrhu, napsala jsem to řadovým členům moravskoslezské organizace, že jsou vedeni politiky s pravicovými názory a současně jsem podala stížnost na tento způsob politiky k vedení MěV KSČM v Ostravě. Výsledkem bylo, že jeho předseda M. Peša tehdy napsal všem přítomným na aktivu dotazník, ze kterého mělo vyplynout, že nevedou pravicovou politiku. Jak typické nejen pro severomoravské politiky KSČM, jak směšné a zároveň manipulativní, což?!

Nebyla jsem seznámena s výsledkem ankety předsedy MěV KSČM, ale údajně mi mnozí dali za pravdu. Dalším krokem bylo mé pozvání na „kobereček“ na  zasedání pléna MěV KSČM a byl tam přizván stínový ministr KSČM pro sociální věci poslanec PČR M. Opálka. To víte, že jsme se tam hezky „šavlovali“. Snažili se mi marně, protože to ani nešlo, dokázat, že nemám pravdu, když se zastávám zdravotně postižených. Dovedete to pochopit? Údajná levicová strana a takovéto pochybené názory? Jo, když jsou pro člena a veřejnost dveře zavřené říká se leccos…

Chtěje je přesvědčit, jsem jim vypočítala, co taková osoba, která zůstane doma a stará se o nemocného vytváří za hodnotu a co v podstatě stát či samospráva ušetří. Za pečovatelku brala sociální organizace 100,- Kč (nyní je to 125,- Kč za hodinu, plus za přesun k pacientovi a od něj). Tehdy to tedy bylo za 24 hod. 2400,-   a za měsíc /30 dní/  je to  72 000,- Kč. Poměřte si to s tehdy vyplácenými 11 000,- Kč.  

Po delší době to byli ochotni chápat, zejména ti z jednacího sálu, měně ti v předsednictvu. A pak M. Opálka přišel s geniálním nápadem, že tedy v Parlamentu navrhne, aby těm, co mají 11 000,- zvýšili na 12 000,- Kč, aby se mohli dostat do těch soukromých zařízení (tam však chtějí 16 500,- Kč). Ale těm, co mají 2000,- Kč, aby se to snížilo na 800,-Kč. To už se mi nepodařilo mu to vyvrátit, že je to chyba, neboť členové MěV mu dali za pravdu. Jediná členka pléna MěV byla se mnou, protože má doma starou babičku, ale tu stejně nakonec umlčeli také. A tato soudružka následně položila všechny funkce a ukončila aktivitu. Zda, i ona ze strany odešla, nevím. Ale je to docela možné. Vždyť takových jako já bylo v Ostravě více. Myslela jsem si, že „mě urve“. Mnohdy ti, co měli 2000,- Kč, potřebují více nákladné věci než ti, kterým dali vyšší částky.

Takže v KSČM mají „svojí oficiální pravdu“ a jsou nepoučitelní. Nechci říkat nebo tvrdit, jako to často slýchám v ordinaci, že všichni, ale jsou tam někteří, a bohužel právě na exponovaných řídících postech, úplní tupci. Už tehdy jsem chtěla z takové strany odejít, ale byla jsem členkou zastupitelstva města a vázaná slibem svým voličům a pacientům, což mě zbrzdilo. Když jsem však neustále dál a dále zjišťovala, že nejen tento, ale i další mé kritické počiny byly jako volání do „hajzlové roury“, jak se tady v Ostravě říká, nedalo se jinak, než řady KSČM opustit. Nechtěla jsem ztratit tvář před lidmi, kteří mi důvěřují a opustit své celoživotní zásady a postoje“.