Jednání iniciativ„podvedených“ občanů

V pondělí 14. listopadu 2011 se v Mostě setkali zástupci Iniciativy za demisi vlády ČR (IZDV) Jana Batková a Miloslav Svoboda, členové petičního výboru Petice za demisi vlády ČR se zástupci politického hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) Leošem Vaňkem, předsedou OMMO a Vlastimilem Balínem, jednatelem OMMO. V delším rozhovoru „zajímajícím obě strany“ si vyměnili názory a stanoviska na některé problémy současného politického a společenského života v ČR a v některých krajích, jako např.  Ústeckém, Moravskoslezském, Jihomoravském či Středočeském.

Shodli se na tom, že v rozhodujících problémech a otázkách vlastní charakteristiky IZDV nazvané „Kdo jsme a co chceme?“ a „Ideově politického programu OMMO“ je značná část průnikových témat, v nichž se oba subjekty shodují. Konstatovali složitost mediální prezentace, kdy novináře zajímají aktivity tzv. v zastupitelstvech a zákonodárných sborech nezastoupených nebo jen v menším počtu zastoupených subjektů, a to jen v tom případě, když jsou spojeni nebo ještě častěji spíše spojováni s negativními aktivitami. Prakticky vůbec neinformují o jejich základních aktivitách a akcích klidného, protestního charakteru.

Zástupci IZDV informovali o některých očekáváních od subjektů vyjadřujících snahu po spolupráci s dalšími aktivitami a hnutími vzájemně se podporujících jako např. KSČM či některé odborové svazy spojené s ČSSD. Naznačili však spíše vlažný a pasivnější přístup těchto subjektů.

Představitelé  OMMO varovali před přehnanými očekáváními od těchto subjektů, které jsou vedeny často jen snahou pronikat do struktur, s nimiž nejsou levicové subjekty schopni hlubší, konkrétnější spolupráce, především jako „rovného s rovným“. Zdůraznili dále, že má-li mít šanci tzv. občanská společnost, je třeba jít za rámec úzce zaměřených aktivit, byť jistě potřebných, typu petičních aktivit za odchod vlády, za řešení ekologických zátěží apod. a aspirovat na zastoupení občanských aktivit v podílu na politickém rozhodování formami přímé demokracie i účastí ve volbách. 

Zástupci IZDV a OMMO se dohodli na další výměně informací, spolupráci a podpoře svých aktivit a při případné účasti v krajských volbách v roce 2012. 

V. Balín, jednatel OMMO