Jeden hot, druhý čehý

Předem upozorňuji čtenáře, že nejde o pokus na opožděnou recenzi jednoho ze známých, a jak jinak než úspěšných filmů Louise de Funese. Jeví se mi tak současné dění kolem Dopravního podniku měst Mostu a Litvínova. Pondělní Právo dne 23. 5. 2011 o tom informovalo na krajských stránkách Severní Čechy pod titulkem „V Mostě mohou přestat jezdit tramvaje“.

Asi nás bylo více, kteří jsme se lekli. Přiznám se, že nejdříve jsem pojal podezření, že snad jde o nějakou přehnanou zprávu mající charakter téměř poplašný. Vždyť historie tramvajové přepravy v tomto regionu a v podstatě mezi oběma městy a řadou obcí Mostecka sahá až do počátku minulého století, kdy byl na trati dlouhé 12, 9 km, která spojovala nádraží ÚTD, Kopisty, Růžodol, Horní Litvínov, Chudeřín, Hamr a Janov, zahájen provoz. První tramvaj vyjela již 7. 8. 1901, tedy před 110 lety. „Poplašná zpráva“, že tato bohatá historie je ohrožena a mohla by být v průběhu června 2011 přerušena (doufám, že ne skončit), byla uváděna informací, že „tramvaje, které spojují Most a Litvínov, rozdělily politiky obou měst: litvínovské zastupitelstvo se totiž navzdory varování mosteckých radních rozhodlo vyměnit jediného člověka, který je dostatečně kvalifikovaný pro provoz tramvajové dopravy“. Je jím litvínovský zastupitel ing. Karel Strakoš, st. Problém spočívá v tom, že pro udělení a držení licence na provozování tramvajové dopravy musí mít firma ve vedení alespoň jednoho člověka s plnou kvalifikací a pětiletou, resp. tříletou praxí podle výše dosaženého vzdělání ve statutárních orgánech podniku, který provozuje drážní dopravu. A tím je právě zmíněný pan Strakoš.

Podstata je v tom, kdo pochybil, kdo zavinil, že s vědomím, že jmenovanému končí v květnu 2011 čtyřletý mandát člena představenstva, nekonalo nebo nedošlo z „nedostatku“ vhodných kandidátů (o čemž se dá dost pochybovat) k obsazení vhodným kandidátem či k prodloužení mandátu pana Strakoše litvínovským zastupitelstvem. Zdálo by se, že vlastně nepochybil nikdo. Mostečtí varovali, protože jim leží na srdci osud DP, na jehož provoz z daňových poplatníků notně přispívají v řádu desítek miliónů korun a určitě by s ohledem na koalici s ČSSD nebyli proti ponechání pana Strakoše staršího ve funkci v DP. Litvínovští též nepochybili, vždyť mají svaté právo své zastoupení v orgánech DP, na jehož provoz jako mostečtí sice ne v řádu tolika miliónů, ale přeci jen též přispívají, nastavit tak, aby odpovídalo jejich vládnoucí městské koalici VV, KSČM a Severočeši.cz. Zřejmě však pravá neví, co dělá levá, a tak nějak to musí v rámci koalic i jednotlivých zástupců za příslušné strany v obou městech skřípat. Vždyť mezi např. litvínovskými Severočechy.cz a mosteckými SMM je skoro „příbuzenský vztah“, mostecká ČSSD se určitě s panem Strakošem starším neškorpí. Snad jediná KSČM se ve vztazích Most – Litvínov dlouhodobě nemusí a místostarostka Litvínova E. Sedláčková je poslední, kdo ještě snese z této kdysi slušné a radikální strany nějaké slušnější hodnocení.

Lze se domnívat, že určitě vše nakonec dobře dopadne a tento pokus připomenout film Louise de Funese „Jeden hot, druhý čehý“ bude založen do „archivu komunálních taškařic“, který by si měli občané zřídit pro své rozhodování před příštími nejen komunálními volbami. Občanovi se totiž ti, co celou krizovou situaci nebezpečí ohrožení poskytovaných dopravních služeb Dopravním podnikem měst Mostu a Litvínova zavinili, a to na litvínovské i mostecké straně, nakonec v celé záležitosti opět představí jako ochránci a zachránci potřeb a zájmů občanů obou měst. Již nyní omračuje primátor statutárního města Most ing. V. Vozka veřejnost svou operativností a naprosto určitě upřímnou snahou dopravní služby tramvají zajistit. Nejdříve se pokusí najít někoho jiného, vhodného do orgánů společnosti s možností udělení licence na drážní dopravu (nedivil bych se, že takový „maník“ je již v tzv. „talonu“ a zřejmě v něm byl již před vyhrocením situace). Současně s tím se zjišťují možnosti, jak případně krizovou situaci, když nastane, řešit autobusovou dopravou. Co na tom, že by se finanční zajištění takové dopravy prodražilo (nebo si to pan primátor neuvědomuje, nebo je kasa města příliš plná a potřebuje provětrat?). 

Přiznám se, že se ani nedivím, že po odvolání dlouholetého ředitele DP pan ing. Dundra k něčemu podobnému došlo. Stejně jako se nedivím tomu, že DP měst Mostu a Litvínova, tedy zřejmě jeho vedení či tiskový mluvčí nechtěli vyjádření svých akcionářů komentovat. Vždyť nejen tato, jistě ne poslední taškařice v podání vedení obou měst Mostu a Litvínova, stojí jen za obligátní hradní – no comment.