Je třeba řešit jednotlivce, ne házet všechny do jednoho pytle

16.06.2013 13:58

Přistupovat k řešení otázek spojovaných s romskou problematikou tím, že se jimi bude stupňovat agrese a zdůrazňovat především mediální pohled, doplněný o nešťastné výroky vlivných politiků, osobně považuji za nešťastné, nerozumné a bezhlavé. Zvláště pokud jde o účelové vystupňování mediálního tlaku a podpory jistých politiků či politických stran a hnutí.

 

Téměř pokaždé, když se v mediích objeví zprávy spojované s romským etnikem, s problémy panujícími ve vyloučených lokalitách, jsou velmi intenzívně doplňované nejrůznějšími výroky, povětšinou právě určitých politiků a známých osobností. Jako např. „Na Cikány armádu…, senátor Doubrava.“ Takových podobných výroků je nepočítaně. Jsem si jistý, a situace to naznačuje, že podobná tvrzení nevedou ke zlepšení situace mezi většinovou populací a právě romským etnikem.

Co mě ale zaráží, je fakt, že jsem snad doposud nezaregistroval jediné rozumné vyjádření na to, jak řešit problematiku ve vyloučených lokalitách. Proto se ptám: chtějí tito mediálně protěžování jednotlivci na romskou problematiku opravdu řešení situace? Nebo se jen budou čerpat prostředky, dotace z nejrůznějších fondů, aby se na nich přiživili nejrůznější neziskové organizace a nadace, a nadále se tak jen vytvářely umělé projekty, jejichž cílem není řešení problémů, ale byznys jednotlivců nebo narychlo zřízených subjektů?!

Otázka spojovaná s řešením problémů tzv. většiny a romské komunity obecně povětšinou samozřejmě ve vyloučených lokalitách je velmi dlouho podceňována, byť tímto směrem, dle mého názoru proudí nemalé finanční prostředky. Ve většině případů jde o čerpání dotací, které by měly být použité k integraci a začlenění Romů do společnosti, jejímiž pravidly se i oni naučí řídit a mohu je také rozumně měnit.

Není přitom ale nutné dále stupňovat agresi a podílet se na vyhrocování situace rasistickými výroky a postoji, nebo dokonce podněcováním ozbrojeného násilí, ale navrhnout opravdu taková opatření, který by vedla ke zlepšení celé situace. Romové, ať už chceme, či nechceme, jsou součástí populace České republiky, stejně jako další národnostní menšiny.

Proto bych na úvod považoval za důležité poukázat na dle mého názoru aspekty této problematiky.

Za největší chybu, která se doposud neřeší, považuji velmi častou migrace romských rodin, a to především do Velké Británie. Velmi často se stává, že se tak děti vyhýbají povinné školní docházce a stává se, že nechodí do školy i více než 4 měsíce. Děti migrujících rodin pak nezískají ani základní vzdělání. Školská zařízení většinou nemají ani potuchy, kde se ten, či onen žák nachází a jestli navštěvuje jiné vzdělávací zařízení. Chybí zde centrální registr na úrovni Evropské unie. A nemusí nutně jen o problematiku migrace, ale obecně se nedařící podchycení těch romských rodin, kde děti nedocházejí do základní školy a ze strany jejich rodin není vůle ke změně a nápravě. Právě v tomto tkví jeden ze základních problémů, aby se tyto děti vymanily ze stereotypů léty naučených také ghettoidním vnímáním situace a překonáním těchto negativ.

Většinová společnost jistě má co nabídnout. Měla by také vyžadovat plnění si základních povinností, pokud je kdokoliv odmítne naplňovat a narušuje přitom spolužití s těmi, kteří jsou přesně opačného názoru, sankce jsou na místě. Podíl obecních a městských samospráv by mohl být větší, stejně jako tlak na to, aby se tato problematika stala věcí všech, co chtějí prevenci, protože represe bývá až vynuceným krokem.

Dovedu si představit roli politiků napříč spektrem, protože situace je vážná. Jde-li však jen o vtipy či mediální ohromování svých příznivců, není to řešení. Fakticky jen udržování tohoto nedobrého stavu.