Jarní čarování

Probouzející příroda, barevnost a radost ze života.

Zelený koberec, posetý roztodivnými tvary červených, žlutých i bílých květin. Vykračuješ si lehce, pln života a naděje do příštích dnů.

Ptáci krouží v hejnech nad tvou hlavou, křičí z plna hrdla a v krkolomných variacích se vrhají směrem k nedalekému rybníčku. Ten ožil množstvím kachen, labutí i ryb. Každou chvilku se voda rozvíří a utvoří kruhy. Rákosí se houpe pod narážejícími vlnkami a košaté koruny utvořily zelenou kopuli nad prašnou cestou, vedoucí k vodě.

V dáli v poli uhání vyplašený zajíc a kličkuje mezi vzrůstajícím obilím. Pampelišky pomalu odkvétají, aby je nahradily jiné skvostnější květy, lákající pestrobarevné motýly. A těch much a mušek, dovádějících nad tvou hlavou a narážející co chvíli na tvou tvář.
Velký chlupatý pavouk si razí cestu k pařezu. Zavěsí se na kůru a motá pavučinku, tenkou jak nitku.
Mravenci utvořili černou linku, pohybující se mezi trávou.

Přichází déšť a ty s údivem pozoruješ, jak všechny ty barvy kolem jsou ještě výraznější a sytější. Pavouk se schoval, jen pohupující se pavučinka zůstala. Ševelení deště do vody připomíná vzdálené ťukání na bubínek. Křik ptáků utichá.
Obloha tmavne a stín se rozlézá po údolí. Blíží se večer, všechno kolem se ukládá k spánku nebo vyčkává, až se vyprší. Obrysy vzdáleného lesa se rozplývají a barvy zšednou. Pomalu kráčíš po cestě, kapky deště ti stékají za krk. Bažant, vyrušený ze spánku přeběhne přes cestu a noční ptáci se probouzí.
Od rybníka se ozývá zvláštní rušivý zvuk.
Noční život začíná a lovci se připravují na svou kořist.
A tobě je jen líto, že u toho nemůžeš být.