Jak to vlastně bylo s těmi volbami v Mostě, a co je za tím?

29.11.2016 12:30

Tak tento dotaz jsem od svých známých i mnoha dalších mosteckých občanů dostal v poslední době mnohokrát. Možná je nadbytečné opakovat to, co je již známo, jen bych se chtěl pozastavit nad některými aspekty této kauzy, které oficiální média příliš nezdůrazňují. Podle mého názoru jsou však důležité pro to, abychom se jako občané-voliči mohli při příštích volbách možná lépe rozhodovat.

Určitě bych doporučil případným zájemcům si přečíst výrok soudu se všemi popsanými souvislostmi a učinit si takto vlastní úsudek. (Více: https://www.nssoud.cz/files/SOUDNI_VYKON/2016/0004_0Vol_1600178SCAN_20161111081023.pdf)

Celý problém vznikl vlastně podáním přihlášky kandidáta do senátu, tedy MUDr. Dernerové někým, kdo k tomu podle zákona nebyl vůbec oprávněn, což stvrdil ve svém usnesení NSS. V tomto kontextu je překvapivá neznalost zákona, která neomlouvá ani běžného občana a je alarmující, pokud jde o zákonodárce, který šest let zastával funkci senátora, případně poslance a ex-policisty.

Vyjádření paní doktorky, že se jí netýkají vnitřní spory znepřátelených frakcí hnutí Severočeši.cz a následně také vzkazy voličům před volbami o platnosti její kandidatury a prohlášení, že „Praktiky severočeského Klondiku opět v praxi ukázaly, jak negativně ovlivňují náš život“, zní v této souvislosti přinejmenším hloupě. V této souvislosti mě také napadá, jestli vůbec MUDr. Dernerová věděla, za jaký subjekt do senátu kandidovala… (?) Nicméně s paní doktorkou souhlasím ohledně praktik severočeského Klondiku, kterého je ale překvapivě ona sama součástí a na němž se  i v tomto případě podíleli ti, za které momentálně kandidovala. Také její výrok, že teď, ať si někdo zkusí protestovat, který po vyhlášení výsledků voleb zazněl v televizním zpravodajství, o lecčems svědčí. Bohužel o ničem lichotivém. Našli se totiž občané - V. Balín, H. Svobodová a M. Dancso - kteří nejen na tuto neomalenost a aroganci zareagovali a stížnost k volebnímu soudu za obvod 4 Most podali.

Možná to ale neskončí jen tímto soudním rozhodnutím a novými volbami. Možná ještě bude následovat, a podle mého názoru by mělo, podání k soudu, kterým by se ostatní senátorští kandidáti domáhali náhrady škody, která jim zmařením voleb vznikla.

Ona totiž volební kampaň není levná záležitost a ne všichni, kdo kandidují na volené politické posty, mají prostředky z „podivných“ zdrojů, nebo ze štědrých státních příspěvků politickým stranám, aby nad tím jen mávli rukou.

Také svévolné jednání úřednice magistrátu města Mostu, která měla pouze přijmout rozhodnutí volebního zmocněnce (v usnesení soudu je uvedena vedoucí odboru magistrátu Ing. Jana Čejková), a která tím vlastně nejen „politicky“ rozhodla o tom, kdo se může zúčastnit senátních voleb, ale svým „rozhodnutím“ předem ovlivnila vlastně i budoucí opakovanou volbu senátora na Mostecku, by nemělo zůstat bez povšimnutí odpovědných správních orgánů.

Protože NSS zřejmě nemohl rozhodnout jinak, celé senátní volby se budou opakovat a šanci tak má i kandidát, který se dopustil závažného porušení volebního zákona, když přihlásil svou kandidaturu v rozporu se zákonem o volbách.

Problém je v tom, že pokud by úřednice magistrátu postupovala podle zákona a ověřila si v rejstříku politických stran a hnutí, kdo je oprávněn za politické hnutí Severočeši.cz jednat jako statutární zástupce, nemohla by přijmout přihlášku k registraci MUDr. Aleny Dernerové, jako kandidáta pro senátní volby, na které byl podepsán jako předseda Ing. Bronislav Schwarz, který podle tehdy již známých rozhodnutí soudů nemohl za tento subjekt jednat. 

Dotyčná úřednice minimálně z médií musela vědět, a následně byla povinna si tuto informaci ověřit, že podle platného rozhodnutí soudu Schwarz předsedou není a jeho podpis na přihlášce nemá co dělat!

Jejímu rozhodnutí navíc předcházelo rozhodnutí krajského úřadu v Ústí nad Labem, kdy tento v podstatě ve stejné věci odvolání kandidátky Severočechů.cz do zastupitelstva kraje rozhodl správně, a tudíž zcela opačně.

Kdyby tedy úřednice postupovala v souladu se zákonem stejně, jako to učinil krajský úřad, MUDr. Dernerová by se nemohla zúčastnit voleb zejména proto, že údaje uvedené na kandidatuře do senátu byly matoucí (zfalšované?) vzhledem k právní subjektivitě hnutí Severočeši.cz. A v tomto smyslu rozhodly již předtím soudy, což minimálně B. Schwarz, který se tak urputně „bral“ za paní doktorku, prostě ignoroval.

Nemohu si odpustit poznámku o tom, že senátorka MUDr. Dernerová a poslanec Ing. Schwarz jako zákonodárci zákon neznali, a případně se platnými zákony odmítali řídit. Nebo ano?!

Volby do senátu na Mostecku by byly platné s tím, že voliči by byli na neplatnost kandidatury MUDr. Dernerové upozorněni při vstupu do volební místnosti, což je dle zákona o volbách a příp. hlasy pro ni by se prostě nezapočítávaly. Do druhého kola by postoupil kandidát s nejvyšším počtem hlasů.

Co dodat? Naše historie měla vždy nějaké ty Jánošíky či Babinské. Mostecko se do ní možná zapíše tím, že mělo poslance a primátora města, který se nezbavil podezření ze zneužití veřejných peněz na jakési zbytečné studium a možná senátorku, lítou bojovnici s korupcí, která si do senátorského křesla pomohla porušováním volebního zákona. Vyústění této kauzy zřejmě nebude žádné, neboť kde není žalobce, není soudce, a v občanském soudním řízení těžko někdo najde odvahu postavit se veřejně některým „ne-mocným“. To je takový výsledek zájmu o věci veřejné asi nejen v Mostě, ale do zákona jsme si ochotni dát nejednu „ptákovinu“.

Maximálně bude obětována ona úřednice na oltář „očisty“ politiků a těch, kdo si je platí, a nikdo se nebude zajímat, zda jednala z vlastního popudu, nebo s „nožem na krku“.

Tím tato „commedia dell´ arte“ skončí.

A co je za tím? Podle mne určitě platí: když není zřejmý motiv, sleduj peníze. (V tomto případě peníze a chtíč… po moci). A o ty jde přece až v prvé řadě, ať už jsou to příspěvky za volební hlasy, nebo „příspěvky“ od spřátelených firem za budoucí „vyladěné“ zakázky. A to je snad ta nejprůzračnější, historicky se opakující zkušenost.

A promiňte mi mou naivitu: nebo si na tenhle divadelní kus přeci jen vzpomeneme při dalších volbách a zamyslíme se nad tím, kdo by nás měl v politice reprezentovat? Šanci budeme mít v opakovaných senátních volbách už v lednu 2017.