Jak probíhá práce zastupitelů SZ a OMMO v Třeboni od podzimních voleb do současnosti

14.02.2015 15:48
o dění informuje Ing. J. Vopátek, Ph. D., zastupitel (SZ) a člen Klubu sympatizantů OMMO v Třeboni

Na základě úspěšné spolupráce s hnutím Občané městu, město občanům vznikl 1. Lednem 2015 v Třeboni Klub sympatizantů hnutí Občané městu, město občanům v Třeboni, který má v současné době 4 členy https://www.hnutiommo.cz/ommo-v-obcich-a-mestech/klub-sympatizantu-ommo-v-treboni/ .

V zastupitelstvu města se aktivně věnujeme zejména problematice městských financí a hospodaření města a také nakládání s městským majetkem. Zásadní věcí, která byla podpořena všemi přítomnými koaličními zastupiteli, byl rozpočet na rok 2015, který byl schválen v prosinci 2014.

Informace ze zastupitelstva města průběžně zveřejňujeme:

https://trebon.zeleni.cz/

Facebook - Společně pro Třeboň - Koalice Strany zelených a hnutí OMMO

 

Vyjádření poskytnutá médiím - Třeboňská lázeňská televize:

Rozpočet města na rok 2015:           

https://www.youtube.com/watch?v=rKDQmDTYt0Y

 

Třeboňský autokemp už není na prodej:

https://www.youtube.com/watch?v=VAVCWH0Hflc

 

Informace k upravenému rozpočtu města na rok 2015:

Bude zveřejněno rovněž na https://www.youtube.com/ - Třeboňská lázeňská televize, kdy spot byl točen 4. 2. 2015.

 

Informace k rozpočtu města na rok 2015 byl zveřejněn v Třeboňském světě – únor 2015, bude zveřejněno na:

https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/kancelar-starosty/trebonsky-svet.html

 

Veškeré diskuse z jednání zastupitelstva jsou zveřejněna na:

https://www.mesto-trebon.cz/cz/mestsky-urad-trebon/samosprava-mesta/on-line-prenos-ze-zm.html

 

Na výše uvedených odkazech lze tak průběžně sledovat naši činnost, která je v souladu s naším volebním programem.

 

/Další informace z Třeboně budeme přinášet prostřednictvím webu www.hnutiommo.cz, a informace najdete také na trebon.zeleni.cz//.