Jak jsem se stal „zrádcem“ a kdo ho ze mě dělá!

 

Před několika málo dny jsem se dověděl informaci, která je o mé osobě šířená ve městě Lomu, kde žiji již delší čas a mj. také kandiduji jako lídr kandidátky „Občané městu, město občanům“ (OMMO).

Je šířeno sdělení, v němž jsem označován prý za „zrádce“. Vzhledem k tomu, že je doba tzv. předvolební, nejsem naivní, abych nevěděl, že se hodí vše. Tedy i pomluvy, polopravdy a lži. Respektuji pravidla slušnosti, a proto se budu bránit. Nenechám na sebe a své nejbližší okolí házet špínu, zejména když má posloužit jako výtah k moci komukoli. A protože vím, odkud tzv. vítr fouká… Rád bych Vás seznámil s následujícími skutečnostmi.

Před několika měsíci, tehdy ještě jako člen KSČM, jsem se obrátil na senátora PČR Vlastimila Balína s otázkou o možnosti kandidovat za KSČM do poslanecké sněmovny. Abyste rozuměli – nevidím důvod a nemusím se komukoli ospravedlňovat za to, že jsem projevil takový zájem, protože je běžnou praxí, že kandidátky politických stran mají různé profesní, věkové a sociální složení. V žádném případě nejsem tak zaslepený, abych si myslel, že budu nějakým „lídrem“ nebo že moje chuť a ochota kandidovat je samozřejmostí vedoucí ke zvolení. Jen jsem byl nemile překvapen praxí, která panovala v rámci nominační procedury právě v KSČM. Měl jsem totiž za to, že tato strana se drží alespoň minimálních pravidel serióznosti a objektivity, tvrdí-li, že ji jde o mladé, kteří by ji mohli reprezentovat a přilákat právě voliče jako jeden ze žádoucích efektů získání větší přízně mezi občany.

Senátor Balín mě vcelku rychle vysvětlil, jak postupovat, chci-li se o kandidaturu ucházet. Prvním krokem bylo, že jsem se obrátil na ZO KSČM v Lomu, která uděluje příslušné první doporučení.

Předsedou ZO KSČM v Lomu je pan Josef Šimůnek. Na toho jsem se samozřejmě obrátil a následně na to proběhla schůze, kde se kandidáti do PS PČR měli doporučit. Samozřejmě jsem doporučen nebyl. Doporučení získal dlouholetý starosta města Lomu Ing. Josef Nétek.

Svým způsobem mě udivuje, proč nebylo možné dát mnohem otevřenější prostor dalším zástupcům, což by vypovídalo skutečně o zájmu mít příznivce z jiných věkových, sociálních a profesních skupin. To není přeci nic proti ničemu, aby si pak volitelé v rámci závěrečné nominační konference vybrali a určili definitivní pořadí.

Nejen tímto mi ale bylo jasné, že v lomské ZO KSČM je prostě praxe taková – nepřipustit konkurenci stávající osobě starosty.

Musím se pak ptát, k čemu ony rozhodovací pravomoci a procedury na úrovni ZO KSČM jsou, když právě konkurenční prostředí neuchovávají, a naopak jej předem omezují?! A jestli je to jen o roli předsedy takové ZO a jeho konečném slovu…. Pak skutečně nemá smysl snažit se o změny, protože stačí si počkat na vlastní důchodový věk, naučit se chovat stejně a v tomto duchu rozhodovat o jiných ve prospěch těch „vyvolených“ potažmo svůj vlastní.

Nicméně jsem o této skutečnosti informoval Vlastimila Balína. Sdělil jsem mu, že jsem bohužel nepřesvědčil ZO KSČM v Lomu, ale že mu děkuji za rady. Na zasedání OV KSČM jsem přesto byl zahrnut do nominačních voleb, z nichž jsem vyšel jako náhradník.

Přesto jsem byl nakonec pozván na nominační schůzi kandidátů v Ústí n.L. a mimochodem jsem se tam potkal  právě se starostou města Lomu Ing. Nétkem. Myslím, že byl docela překvapen. Konečně někteří byste si tehdy vyslechli z jeho úst slova –  „jak si dovolil Dancso kandidovat či kdo mu to dovolil, jak jste mu to mohli dovolit“ aj.

Od té doby jsem nebyl zván na jednání ZO KSČM v Lomu a domnívám se, že jsem byl v mnoha směrech obcházen. Čímž podle mě docházelo k porušování platných stanov KSČM.

Na základě těchto a dalších skutečností, jsem ukončil své členství ve straně, protože podobné přístupy a chování mi vadí zejména od těch, co tak rádi kritizují podobné manýry u těch druhých. A co pak vlastně očekávají od vlastních členů? Jen slepou poslušnost a snad členské příspěvky? A samozřejmě jejich hlas pro zvěčnění svých pozic.

Za zmínku stojí i dopis, který jsem odeslal předsedovi ZO KSČM v Lomu Josefu Šimůnkovi. Kde jsem mu oznámil ukončení svého členství ve straně.

Ukončit svoje členství definitivně dozrálo na základě rozhovoru s Ing. Nétkem, starostou města Lom, protože jsem od něj dostal velmi rozporuplnou informaci, že prý veškeré pozvánky na stranická jednání mi dával on, nebo paní Krupičková. Neuvědomil si zřejmě, že paní Krupičková bydlí ve stejném domě jako já, a že se s ní vidím několikrát za den. A od ní jsem za tu dobu žádná pozvání neobdržel.

Mohl bych se tedy tohoto pána s klidem ptát, jak je to s mým údajným ZRÁDCOVSTVÍM?  A komu posloužily a slouží takto šířené pomluvy a přístupy?