Jak by to vlastně bylo doopravdy s odchodem VV z vlády???

Snad každý týden se v médiích objeví zpráva o skandálech spojených se stále vládní stranou Věci Veřejné. Strany, o které je nutno říci, že šla do politiky s jasným a celkem jednoduchým heslem: vymítit korupci a zavést transparentní politiku.

Namísto toho ale musí řešit korupci a neprůhledné, řekl bych až velmi podivné chování svých vrcholných představitelů, zejména z vedení, svých poslanců a členů vlády.

Jen si říkám, aby do konce volebního období měli tolik náhradníků… Protože tak, jak se dočítám, na poslance VV řítí jen samé stížnosti a trestní oznámení. Že by zbytečný folklór v „českých politických vodách“? Z některých poměrů, jež nahlížím z Mostecka a okolí se mi to jako folklór už dávno nejeví. Naopak – tedy jako docela děsivě prorostlé politické prostředí s velmi zajímavými a podivnými vazbami v pozadí. Některé dokonce inzerují v tzv. investigativním místním tisku. Taktéž vytvářeným z důvodů „já na brachy“ skrze všechny odleva doprava stranickými subjekty.

Jen nerozumím, proč VV neustále vyhrožují svým odchodem z vlády, když by to pro ně znamenalo značné ztráty… Resp. proč už nejdou, když právě to by byl v tom balastu konečně zářný příklad „seriózního kroku“.  

Takže co vlastně opravdu VV chtějí? Řešit nelehkou situaci na politické scéně a věnovat se reformám tak, jak se všude prezentují? Vymýtit korupci anebo odejít z vlády?

Odpověď je pro mne samotného velmi jednoduchá…. Samozřejmě, že VV nechtějí „dobrovolně“ odejít, ony chtějí zůstat. A co nejdále. A jak jinak – prý v zájmu nás, občanů, voličů.