J. Heller: Má levice alternativu změny současné politiky v ČR?

Ve společnosti se rozšiřuje spektrum hnutí, skupin i osob, které došly k názoru, že současná forma politiky, zejména politiky vládní koalice (ale nejenom), je bezperspektivní a devastační a že je třeba ji změnit. Ale jak a v co?

A právě odpověď na tuto „páteřní“ otázku je velice tristní, přesně řečeno – tristní je, že spíše chybí. V četných diskusích na internetových forech padají různé náměty.  Jejich společným znakem bývá obrácení společenského vývoje z nohou na hlavu – např. v podobě tvrzení, že nejdříve je nutné nějak mravně či právně a osvětou obrodit politická hnutí, založit novou stranu, vykroužkovat staré politiky a zvolit nové, čestné (jak dlouho a do které výše úplatku?), prohloubit demokracii (ovšem na neměnných základech společenské nerovnosti). Běda, když tyto intelektuální krasoduchy osloví někdo, kdo jim připomene, že jednání člověka determinuje především poněkud šířeji chápaný žaludek a ne hezké ideály, že i úředník, policista či soudce živí rodinu a že státní zakázka je při přebytku kapitálu jedinou formou zaručeného zisku a že i při formálních demokratických pravidlech jsou proti řadovým občanům zvýhodněni jednak dobře informovaní profesionálové v zákulisí a s kontakty, jednak prostě ti s tučnými konty. V tom momentě začnou mnozí alternativisté naštvaně vykřikovat, že tohle nikam nevede, že přece život člověka řídí vědomí a ideály a ne žvanec, že korupce byla už před kapitalismem a tvrdit, že je neoddělitelná od kapitalismu, je totéž jako rezignovat na boj proti ní i jiný negativům. Jen ne zkoumat vnitřnosti kapitalismu a na základě tohoto poznání pak zkonstruovat nový systém (pochopitelně i na základě prohlídky vnitřností a poznání toho předcházejícího – protosocialismu) jako logickou provázanou soustavu. A vlastně jsem to řekl špatně – nejde o to nový systém zkonstruovat nějak uměle, od stolu, ale na základě té prohlídky vnitřností domyslet, k čemu se dějiny vyvíjejí, co nového se chystají porodit. Tomu pak případně i pomoci na světlo politickou aktivitou, v níž je už ovšem možné využít všech těch nápadů o nových institucích, právních normách, mravní osvětě apod. To by byl ten správný přístup levice- dokud neobrátí společnost zase zpátky z hlavy na nohy, tak se nikam nedostaneme.

To jsme se ale zabývali jen jedním pólem levicového spektra, takovým tím sociálnědemokraticko-intelektuálským, proaltovským pólem, který opravdu alternativu ke kapitalismu nemá. Veselejší pohled neskýtá bohužel ani pól druhý – komunistický. Ano, tam se oficiálně deklaruje věrnost Marxovi, materialistickému pojetí společnosti, úloze vlastnických vztahů a ekonomiky a dokonce i tříd. Jak to ale nakonec dopadne? Protože značná část členů a aktivistů KSČM patří k minulým řídícím profesionálům, tak sice KSČM odmítá kapitalismus, chápe korupci a klientelismus jako jeho systémové vady apod., ale jak to chce řešit? Tím, že se vrátíme k vyzkoušenému státně byrokratickému vlastnictví (pro průměrného člena strany může být samospráva jen nějaký doplněk státního vlastnictví typu JZD, ale ani tak tomu moc nevěří, pořád je pro něj strašákem Jugoslávie, šiklovština v r. 1968, samosprávu v průmyslu si představuje nanejvýše jako akciovou společnost, z čehož může vyvozovat i závěr, že je to jen taková nějaká zástěrka privatizace, ostatně lidé stejně pořád kradou a nechtějí makat, a tudíž nad nimi musí být osvícený státní nebo lépe stranický byrokrat). Takže – státní byrokracie a vlastnictví řídícího aparátu jako alternativa kapitalismu – to lidi opravdu přitáhnout nemůže.

Jsou sice a asi nejvíce právě v KSČM, ale i v Alternativě zdola, u anarchistů a jinde ti, kteří došli k logickému závěru – když ne rozhodující role státního vlastnictví a když ne kapitalismus nebo nějaká malovýroba, tak zbývá jen jediná cesta (Marťani u nás nepřistanou s vlastním modelem) – rozvinutá a zdokonalená samospráva, zaměstnanecké vlastnictví a o něj pak opřená demokracie. Jenomže  - tyto lidi nikdo nebere, dokonce ani ne při intelektuálském žvanění, to jsou ti podivíni spíše k smíchu – alespoň v KSČM určitě. A tak si kapitalisté mohou vládnout spokojen dál a vždycky mohou na své kritiky vykřiknout – co tedy navrhujete? A jedeme dál, močálem temným kolem černých skal.