J. Čermáková: Konec roku se blíží

17.12.2017 18:21

Konec roku se blíží, začal adventní čas. Vánoce pomalu klepou na dveře a nový rok 2018 tu bude cobydup. 

Pro nás, kteří jsme vstoupili po volbách v r. 2014 do komunální politiky, to bude poslední rok na postu zastupitele ve volebním období 2014-2018. Bude to rok velkého bilancování a skládání účtů našim voličům, ale nejen jim.  Sami sobě si budeme muset bez obalu přiznat, jak se naše plány, sliby, představy a snahy naplnily. Na to máme před sebou ale ještě prakticky celý rok.

Co však končí? Rok 2017 a my musíme bilancovat. Co se nám v letošním roce v Bakově povedlo, a naopak kde máme ještě resty!  Pokud budeme vycházet z plnění rozpočtu, můžeme být spokojeni. Příjmy a výdaje jsou prakticky v  rovnováze, město hospodaří s péčí řádného hospodáře, plánované akce se daří plnit (byť někdy s menšími či většími problémy), kontroly a audity dopadají dobře, snažíme se získávat dotace, kde to jde.

Ale město není jen o penězích (i když jsou pro jeho chod velmi důležité), ale hlavně o lidech a o tom, jak se jim ve městě líbí, jak se jim v něm žije.    

Tady si dovolím tvrdit, že se nám daří. Po mnoha letech (spíš desetiletích) se nám podařilo „rozpohybovat“ výstavbu nových rodinných domů v lokalitě Na Výsluní a dát majitelům pozemků šanci si v budoucnu postavit svůj vysněný dům, a my si budeme moci „udělat čárku“ za jeden splněný volební slib.  Další věc, ze které můžeme mít letos radost, je rozhodnutí zastupitelstva nechat zrekonstruovat chaty ve volnočasovém areálu a udělat z něj krásný prostor pro rekreaci o odpočinek nejen návštěvníků města, ale i místních. Problém nám dělá jen ta nedobrá voda na „koupališti“, jak my bakovští vodní plochu ve „volnočasu“ odjakživa nazýváme, a nazývána tak v minulosti byla.  

Že jsme i letos opravili některé chodníky a ulice je už ve městě každoročně běžné.  Radost však nám všem udělalo po mnoha letech slibů vybudování chodníku k městskému hřbitovu a navíc z dlažebních kostek, které zůstaly po výměně žulových povrchů za živičné. Chodník se slavnostně otevřel na Dušičky a přicházející na hřbitov dostali z rukou představitelů města i svíčky na hroby svých bližních. Řekne se maličkost, ale i ta lidi potěšila. A kdo dohlížel nad tím, aby se kostky z majetku města „nevypařily“?  Hlavně náš místostarosta zvolený za OMMO, Vašek Grünwald.

Peníze vynaložené do úpravy mateřské školy, školní družiny, základní školy a jejího nového vybavení v některých třídách také přinesly své ovoce. Děti i rodiče jsou spokojení, i když je stále co vylepšovat a město požádalo o dotaci na velkou rekonstrukci školy. Uvidíme, jak dopadne. Ale i když ne, město na vlastní náklady potřebné úpravy provede, vždyť děti jsou pořád naše budoucnost.

Když mluvíme o dotacích, nelze nezmínit ještě jeden husarský kousek našeho místostarosty, který si vzal pod patronaci žádost o dotaci na novou hasičskou Scanii. A zadařilo se. Krásné auto za více než 8 mil. korun trůní v naší hasičské zbrojnici!

V letošním roce město určitě rozkvetlo do krásy - nově upravené parky zdobí město už teď a co až na jaře rozkvetou zasazené cibuloviny!

Také spolupráce města s osadními výbory se vylepšuje, jejich činnost je vidět (i slyšet) a více místních lidí se zapojuje do pořádaných akcí. I kulturních pořadů je ve městě víc. Město oslavilo 520. výročí udělení městských práv, pozornost si proto zaslouží dobře propagovaná zřícenina zámku Zvířetice a informační centrum pod ním. 

Je však třeba zmínit i jednu podstatnou věc: ať je ve městě jakákoli akce, jsou tam spolupořadateli hasiči, kdo pořádá sběr šrotu, elektrospotřebičů- hasiči, mikulášskou besídku-hasiči, dětský den-hasiči, a další a další městské akce, kde se prezentují - a to v dobrém- hasiči.

A když se řekne hasiči - říkáme OMMO.

Mohla bych pokračovat a chválit, jak jde všechno jako po másle. Ale nejde vše tak lehce. Snaha o vybudování sportovní haly zatím ztroskotává na financích a na nesouhlasu okolních vlastníků nemovitostí, zatím nevíme, zda se podaří zamezit či alespoň omezit průmyslovou výrobu u městského hřbitova a zklidnit tak obytnou zónu. Potřebujeme se věnovat řešení dopravní situace ve městě, zvláště u školských zařízení, před schválením je nový územní plán. Dá se ale s určitostí říci, že pozitiva převažují a věříme, že toto budeme moci konstatovat i příští rok na podzim.

Teď ještě schválit rozpočet na příští rok, který opět zahrnuje spoustu akcí k realizaci, a konečně se těšit na příchod Ježíška, na vánoční pohodu.

A zbývá také popřát rodině, přátelům a známým klidné a pohodové Vánoce - a hlavně zdraví a trochu toho klidu v příštím roce.

To také přejeme svým přátelům a všem příznivcům  OMMO a těšíme se na setkání s nimi na rok 2018!