„Iracionalita“ racionální volby aneb voličovo rozhodování

10.10.2014 23:33

Už dnes jsou voličské hlasy vlastně svými výsledky pro zítřek. A pokud už jste např. vhodili onu listinnou plachtu kandidátů a subjektů s Vámi vyznačenou preferencí, znáte aspoň jeden – vlastní – výsledek. Již nyní se počítá to, komu jste dali a jakým způsobem (s ohledem na zaškrtnuté subjekty a jednotlivce) svůj voličský hlas. Na rozdíl od těch, co půjdou anebo nepůjdou k volbám až zítra (závěrečný den voleb), jste již nyní rozhodli o povolebním rozložení politických sil ve svém městě a obci. A i když jste nakonec nevolili tzv. vítěze voleb, nevadí. Své volbě jste dostáli jako občané, voliči, dle zákona, ale především dle svého uvážení, kdo také o Vás bude v dalším volebním období rozhodovat. Rozdíl mezi těmi, co k volbám přispěli svým hlasem anebo nikoliv, tu přeci jen je. Vy, co jste volili a Vaši nominanti nakonec neuspějí, si můžete říci, že jste vytvořili konkurenci a s Vašimi hlasy muselo být počítáno. Ti, co tzv. odvolili tak, že k volbám nešli vůbec, na tom nakonec nebudou lépe. I o nich se bude v dalším volebním období rozhodovat.

Osobně nepreferuji absolutní neúčast u voleb jako jakýsi „vzdoropostoj“, protože matematika počítání hlasů je nakonec to veskrze „spravedlivé“, co zhodnotí naši volbu, ať už volíme nebo ne kohokoliv z kandidujících. Proč se tedy nesnažit toho využít co nejefektivněji a zaměstnat naše statistiky, co mají volební počítání na starost. Aspoň… Docela by mě těšilo, kdyby tomu tak bylo beze zbytku všeho dalšího emocionálně laděného dění po volbách. Každý totiž v zásadě volíme dle jisté „racionality“, jejíž příčiny nás zvenčí i zevnitř našeho působení manévrují udělat to nebo ono rozhodnutí. Zda je tzv. správné? Není již jen o volbě, ale o tom, co je schopno natolik ovládnout a změnit dosavadní realitu, včetně vlastního uvažování, že i naše rozhodnutí s ní je více méně ve shodě. Zda se přitom nazývá jménem toho nebo onoho subjektu coby vítěze nemusí být nutně rozhodující. Rozhodnutí, proč volit tak nebo onak, zůstává. V Mostě např. se volby a s nimi zvolená předvolební kampaň, zejména těch, co by rádi dále pokračovali ve zdejším vládnutí, blíží tzv. teorii racionální volby. Její logika je dána min. tím, jak se „ekonomickým“ snažením stávající vládci Mostu snaží maximalizovat svůj volební zisk a věnují tomu i určitou konzumní nabídku v podobě „zboží“, jež je losováno v rámci předvolebních akcí. Celý tento fakticky marketingový záměr je umocněn upřednostněným navýsost co nejméně programově nepopulárními opatření, jejichž leitmotivem je „něco zadarmo“. V zásadě se tato volba řídí krátkodobým efektem za co největší maximalizaci (právě) volebního zisku. Z pohledu logiky (viz teoretik racionální volby Downs) se její efekt neorientuje na cíle, ale u voličů na přítomný efekt, jimž lze zase ze strany politických subjektů působit na momentální chování voličů (viz v Mostě tzv. SMM zvažované kroky k Nemocnici v Mostě odůvodňované – „kdo by z občanů nechtěl kvalitní dostupnou zdravotní péči“). Jistě nejde o jakési novum právě v mosteckých podmínkách. Jde o to, jak rozdělit zbytky ekonomických možností z pohledu možných a opětovně zvolených vládců na místní úrovni.

Bylo by však bláhové se domnívat, že onu míru „racionality“ si určuje s převahou volič. Volič např. nezná příčiny, pozadí a souvislosti, jimiž se podobné nabídky politického subjektu v dané volební kampani řídí a ovlivňují voličovo chování. Už téměř vůbec si sám volič rádoby v míře užité racionality neuvědomuje, jak dalece se svým rozhodnutím vhodit hlas právě takto nastavené předvolební kampani a subjektům v nich vzdává „svobody“ svého rozhodování ve prospěch „racionální manipulace“ těch, jež svůj zisk mají velmi dobře kalkulovatelný.

Ale nepředbíhejme. Možná budou někteří svou vlastní „racionalitou“ nakonec překvapeni a pomůže jim pochopit „iracionalitu“, s jakou se dá podlehnout zdánlivě lákavé nabídce „volebního“ trhu. I na něm se totiž prodává zboží různé kvality a sebelepší obal může skrývat rizika pro konzumenty. Mostecké vládnoucí politicko – podnikatelské prostředí je přitom laboratoří.

Přijde mi proto docela lákavé, že být v mostecké nabídce „racionální volby“ tzv. zdarma se vyplatí chovat se „iracionálně“. Kdo ví, zda právě tohle není opravdu tolik potřebná racionalita volby budoucí.