INFO OMMO č. 9, leden 2011

  • info_ommo_09_012011.pdf (1,8 MB) - rok 2011 začínáme tak, jak jsme slíbili. Pokračujeme v pořadí devátým číslem el. časopisu INFO OMMO. Věříme, že v něm najdete pár řádků, které Vám budou stát svým obsahem, ale i formou za to si je přečíst. I nadále trvá, že nám můžete své náměty a připomínky zasílat na adresu hnutiommo@hnutiommo.cz.