INFO OMMO - informace, komunikace...

INFO OMMO je nepravidelně pravidelný "obšťastník" informací v nás, o nás i kolem nás. Neprodejný. Rozhodnutím 4. schůze VV OMMO 23.7.2010 pracuje jeho redakční rada ve složení: Vlasta Bíbová, Pavel Broul, Petr Fröhlich, Monika Fröhlichová (foto), Petr Hůla, Hana Svobodová, Leoš Vaněk.

Své náměty, připomínky můžete zasílat na hnutiommo@hnutiommo.cz.