IDEOVĚ - POLITICKÝ PROGRAM polit. hnutí "Občané městu, město občanům" (OMMO)

  • jak jsme již uvedli, příprava a průběh prací na politickém programu OMMO naznal konkrétní podoby, proto jsme se rozhodli Vám jej také představit. I nadále však jsme přístupni připomínkám a námětů, jimiž se budeme zabývat, pokud se nám je rozhodnete adresovat na hnutiommo@hnutiommo.cz .
  • TEXT programu najdete na polit-program-ommo_001.pdf (600,3 kB)