Hlouposti a zlobě je téměř nemožné se jakkoli bránit

/text vyšel v Mosteckém deníku 30. 09. 2010, str. 8. Pod tímto odkazem >>> REAKCEmd25092010.pdf (316,7 kB) najdete níže sledující text včetně toho, na nějž autor L. Vaněk reaguje./

 

Vážený pane redaktore Vokurko,

se zájmem jsem si přečetl…… Přečetl! Samozřejmě ne se zájmem, ale spíš s údivem a znechucením, čeho všeho jsou lidé schopni z nenávisti, hlouposti anebo spíš pro peníze. Hlouposti a zlobě je téměř nemožné se jakkoli bránit. Neznamená to ale na ni nereagovat. Poruším tímto své předsevzetí nevšímat si výpadů podobného charakteru, jakým je „Reakce: Jaký je doopravdy senátor Balín?“ a napíšu.

Na vyhrožování, pomluvy a nesmyslné konstrukce v souvislosti se senátorem Balínem si už začínám pomalu zvykat a co se týče mé osoby, jsem imunní vůči různým praktikám. Prožil jsem si výslechy STB po emigraci svého bratra do USA v roce 1987 a tyto snahy ve srovnání s tím mi připadají dost pubertální, ale neméně nebezpečné. Zatím. Vím, že většinou za těmito snahami je lidská naivita, hloupost a touha po penězích. Touha po penězích a po moci je většinou to jediné, co některým lidem zůstalo po roce 1989. Nezůstali však bez vlivu a prostředků a při pocitu ohrožení dále používají zdokonalené metody, na které byli zvyklí. Výhrůžky, ovlivňování lidí, zaplacené štvavé kampaně jsou v současné době zcela obvyklou praxí. Fakta, o kterých máte, podle zmíněného dopisu psát by byla určitě zajímavá pro čtenáře Vašeho deníku. Pokud by to byla skutečně fakta a pokud by mohla být podložena důkazy. Zeptejte se v Lomu, Lužici a Mostě, zdali znají svého senátora. Pisatel Vám důrazně radí, jak se máte dobrat žádoucích faktů, a v tomto případě nezbývá, než souhlasit. Tamtéž se zřejmě dozvíte, proč jsme v oněch místech postavili kandidátky a zřejmě se dočkáte „překvapení“, že k naprosto stejnému účelu, jako všichni ostatní. Vím, že napíšete jen holá fakta bez spekulací, příkras a emocí. Vím, že Balín nemusí být Vámi nijak milovaný, ale vím, že to není komunista. Pisatel uvedeného článku to ví také a naprosto jistě to ví také jeho mecenáši. Cítí však, že jejich figurky na šachovnici jsou ohroženy, a tak jejich aktivita sílí. To tedy prozatím.

Události posledních dní na znojemské radnici mne utvrzují ve víře, že je možné něco změnit a že lze alespoň narušit hegemonii zavedených nekalých praktik, a jsem přesvědčen, že již v brzké době budou aktuální podobná témata nejen pro Váš deník a nejen na Mostecku.