Hledejme řešení, nikoliv eskalaci napětí ve společnosti

Situace na severozápadě Čech se během poslední doby znatelně vyhrotila. Celá záležitost má několik rovin – tou zásadní je nedobrá ekonomická a sociální situace v místech, kde žijí lidé ve složitých životních podmínkách. Žádoucí je odlišit kriminální činnost spojenou zejména s podobnými násilnými činy, k jakým došlo v Rumburku, jež by měly být vyšetřeny a viníci potrestáni dle zákonů. Podobná vystoupení však souvisejí s celkovou eskalací napětí a nedobrou atmosférou panující ve společnosti, spojenou s tím, jak na různé sociální skupiny dopadají důsledky ekonomických a sociálních reforem. Na druhé straně však není možné nečinně přihlížet zatím k nesourodé, přesto nebezpečné aktivizaci různých uskupení, jejichž záměrem není hledání řešení, prostor k jejich uplatňování, klid k realizaci, ale další zvyšování napětí s možným násilným vyústěním. Za nešťastnou v tomto smyslu považujeme angažovanost některých vysoce postavených politiků, zákonodárců napříč politickým spektrem, kteří situaci svými vystoupeními ještě více znepřehledňují a znejišťují.

V tomto smyslu chceme důrazně apelovat na autority - politické i odborné, na jejich společenskou odpovědnost i vlastní občanský postoj, aby se důrazně vymezili proti těmto velmi nebezpečným tendencím, navozujícím některé nebezpečné analogie z naší minulosti – např. období před 2. světovou válkou, různé projevy rasové, názorové, kulturně sociální nesnášenlivosti apod., jež se obracely nejen proti jednotlivcům, ale celým skupinám obyvatel a velmi nedobře se zapsaly na vývoji v této zemi.

Chtěli bychom vyzvat všechny rozumně uvažující občany, nenechme se strhnout k neuváženým projevům nevraživosti a snažme se rozpoznat příčiny a následky současného dění ve společnosti. Vytvářejme aktivní tlak na politické zástupce na všech stupních výkonné a zákonodárné moci, včetně samosprávy, aby přestali hledat důvody k prohlubujícím se společenským rozdílům a obnovili snahu o politické nástroje k řešení situace. Další eskalace napětí může znamenat pro celou společnost ztráty nejen osobní, ale celospolečenské, a těmi jsou především atmosféra klidu a hodnotového smyslu, pocitu lidské sounáležitosti a vzájemné důvěry.

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO

 

/vyšlo na: www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_10590/