H. Svobodová (OMMO): Lze hodnotit pozitivně, že magistrát v Mostě nechce podléhat účelovosti a populismu. Bohužel to k řešení nestačí.

16.06.2018 13:02

OMMO v této souvislosti vidí jako jednu z cest vyvinutí intenzivního tlaku na zákonodárce, tedy i místní, mostecké, a vyzvat k tomu i krajskou reprezentaci, aby se co nejdříve opětovně projednal návrh zákona o sociálním bydlení, a ten byl také na úrovni parlamentu přijat. 

Dlouhodobě jsme toho názoru, tak jako lidová moudrost říká, že "Chudoba cti netratí", nelze všechny občany v nouzi tzv. házet do jednoho pytle. 

Neřešením či cíleným podněcováním nenávisti k různým sociálním skupinám budou slavit úspěch zase jen ti, kteří v tzv. permanentním třídním boji vidí a našli si prostor ke svému uplatnění. A neochrání je přitom ani přichýlení se k designovanému a trestně stíhanému oligarchovi na čele vlády ČR. Kumulace takto neřešených sociálně kulturních problémů se totiž dnes již otevřeně týká vzdělávání od základních škol, zdravotního stavu populace, a především kumuluje zločinnost, která zasahuje nejen chudé, ale i bohaté skupiny občanů.

Řešení však mají v ruce ti, kteří o těchto rizicích vědí, uvědomují si je a mají nástroje k tomu, aby je použili. Bude-li však obava pouze o volební výsledky a vlastní pozice, pak se nejen problémy podobné těm v Mostě jen přesouvají do dalšího volebního období. A úspěch nakonec budou slavit právě populisté, potažmo také největší "obchodníci s chudobou", která má jednu z příčin v lidských hlavách.