H. Svobodová: Možná rozhodnutí v cause klientů H-systému odhaluje víc, než je soudní systém v tuto chvíli ochoten připustit

24.07.2018 18:48

Že se causa klientů H-systému táhne již několik let a pro klienty, resp. občany bydlící a nyní vystěhováním ohrožené je fakt. Že je causa také již dostatečně "politizována", je také fakt. A že občané, kteří se tak či tak museli často z posledních sil o své prostředky a bydlení postarat, je fakt evidentní. Nechci a ani nemohu jakkoli hodnotit rozhodnutí Nejvyššího soudu, přesto za úvahu stojí:

  • do jaké míry mohli občané ovlivnit fakt, že jimi vynaložené finance na bydlení byly nakonec zneužity v jejich neprospěch,
  • za situace dlouhodobě neobvyklé a pro občany v této věci znevýhodňující byla tato důvodem, proč se někteří rozhodli konat tak, aby za těchto pro ně "mimořádných" podmínek aspoň částečně realizovali svůj legitimní záměr související také s právem na bydlení,
  • posiluje právní povědomí a autoritu právního systému u nás, když se na základě rozhodnutí NS ještě dál pracuje s prokázanou "nelegálností", s jakou byli klienti společností H-systému původně poškozeni a nyní jsou opakovaně postiženi v důsledku prokázaného nezákonného jednání, které na nich bylo spácháno.
"Zpolitizování" celé věci jistě nepomůže. Je ale otázkou, proč se dlouhodobě táhnoucí causa nakonec z hlediska rozhodnutí NS obrací proti občanům, kteří v dobré víře usilovali o získání bydlení a nyní jsou v pozici "viníků". I když "dobré mravy" nejsou předmětem zákona, vážnost činů, spáchaných v rozporu s nimi, by podceňována být neměla.