H. Svobodová: Milost prezidenta Zemana pro odsouzeného J. Kajínka

01.06.2017 19:53

za dvojnásobnou nájemnou vraždu a za pokus o vraždu vybízí k několika úvahám:

  • 90. léta 20. stol., resp. období vlády "opo-politiků" M. Zemana a V. Klause (začala 22. 7. 1998 a 23. 7. 1998 Krajský soud v Plzni uznal Kajínka vinným) odhaluje také na tomto kroku Zemanovy milosti jejich velmi neblahý charakter, jehož důsledky pro tuto zemi s sebou mj. nese v současnoti i Zemanovo prezidentství;
  • existují-li pochybnosti o Kajínkově vině, pak budou existovat i poté, co se tento odsouzený za vraždy ocitne na svobodě, a celá causa vrhá velmi nedobré světlo na zdejší právní prostředí podléhající na určité úrovni vlivům politické moci;
  • veřejné mínění je ovlivňováno a posouváno na základě takto pojaté milosti v tomto závažném a rozsudkem uzavřeném případě k postojům vedoucím k možnému znejistění výkonu soudní moci, jsou-li pochybnosti o vině odsouzeného;
  • rozhodnutí zástupce politické moci, jakou představuje prezident v takto závažném případě, může relativizovat dokonce postup Ústavního soudu v Kajínkově cause, který v r. 2011 potvrdil zamítnutí obnovy Kajínkova procesu;
  • pokud by měl být J. Kajínek nevinný, pachatel či pachatelé činů vražd mohou být stále na svobodě;
  • pokud stačí k milosti v takto závažné a pochybnosti vyzývající cause jen např. to, že dotyčný již dlí ve vězení dlouho..., pak co je vlastně kritériem pro to, jak se v této zemi posuzuje vina, trest a milost;
  • k neméně závažným pochybnostem mohou vést i úvahy o tom, jak tento krok může účinkovat psychologicky a sociálně na veřejnost z hlediska vnímání závažných protispolečenských činů;
  • může být právě tento akt milosti tím, co má vybídnout občany - voliče k tomu, aby právě tomuto postupu zástupce politické moci dali důvěru v příští prezidentské volbě, protože jedině on může změnit rozhodnutí soudů i v tak závažných případech, jako je vražda;
  • a možná jsme již nyní součástí "her mocných", kterým někteří tleskáme, aniž bychom byli ochotni si uvědomit, čemu sloužíme.