H. Svobodová: K výsledkům francouzských prezidentských voleb

20.05.2017 13:18

které ukazují na vítězství centristy E. Macrona, lze říci následující: s převahou zvítězila "hra na jistotu", o níž se přesto opírá křehká perspektiva změn a jejich prosazování, a to nejen s ohledem na nového prezidenta Francie.

V Evropě žijí lidé, občané, kteří si přejí stabilitu, bezpečí a prosperitu, kterou nyní ve Francii spojili s E. Macronem. E. Macron se profiluje jako centrista, o to těžší je jeho pozice pro další spojování společnosti nejen francouzské, ale i té unijní, evropské. Netvařme se, že nezáleží na Evropanech. Evropany jsme všichni, kdo obýváme tento kontinent a sdílíme jeho hodnoty, které z nás dělají občany toho kterého státu. Nejsme horší, ani lepší než ti, co Evropu ze zeměpisné mapy přenesli kdysi na Evropu hodnot, jejích významů a symbolů, o nichž se ujišťujeme dnes a denně v každé zemi, která Evropu jako kontinent sdílí.

Buďme uvážliví k tomu, že změny prosadí ti, kteří je budou umět vysvětlit a prosadit. Francie má možná jedinečnou příležitost, jak tuto cestu začít a přesvědčit o ní další. Prvním krokem může být, když přestaneme říkat, že se nás to netýká a že ten, kdo vyhrál nebyl naším favoritem. Žít totiž v Evropě bude i nadále většina z nás.