Čí ozbrojenou pěst bychom udělali z armády, pane prezidente?

Za velmi problematické považuji některé citace z projevu prezidenta V. Klause k jakémusi "ideologickému" pojetí armády zpravy.e15.cz/domaci/udalosti/klaus-armada-ma-chranit-cesko-pred-globalizaci-a-eu-713913. Parafrázují přitom obvyklé slovní obraty prezidenta a tvrdím, že "vůbec, ale vůbec nesympatizuji s obdobnými vyjádřeními. Snad dokonce více, pocházejí-li od hlavy státu." 

Nemohu se spolehnout a ani se nechci utěšovat tím, že pan prezident jen opět ideově "vzplál" nad poměrně dosti doma, v zahraničí nevyjímaje, vnímaným tématem "síly, silné ruky", která by měla vrátit do našich končin, dnešního světa idylu klidu a jistoty. Má-li to být česká armáda u nás doma, musím se ptát: a proti komu by měla obrátit svou ozbrojenou sílu a konsolidovat své řady? Nikdo, než zase lidé, mě nenapadá. A kdo je tím příp. nepřítelem? Kdo je tentokrát v dikci výraziva některých severočeských populistických subjektů pro změnu tím nepřizpůsobivým tentokrát? A neměli by se možná občané konečně začít také ptát: jaké to "duchy", reminiscence vyvolávájí někteří politici, jistě nejen v této zemi, a zdá se, že se k tomu jakoby více propůjčuje i prezident sám?

Více zde: https://hana-svobodova.webnode.cz/news/tema-28-ci-ozbrojenou-pest-udelate-z-armady-pane-prezidente-/