H. Svobodová: Chceme-li usilovat o transparentní politické prostředí,

logicky je potřeba skoncovat s klientelismem a korupcí, a první krok musejí učinit právě ti, co do politiky vstupují, a to průřezem politických pater. OMMO z pohledu svých zástupců, kteří se budou účastnit komunálních voleb na podzim 2018, nevidí problém v tom, že mají nabídnout občanům-voličům svou čitelnost, nikoliv zatajovat či skrývat jakékoliv skutečnosti v rozporu se zákonem o střetu zájmů. Ústupky v této souvislosti budou jen pokračováním o řetězení, co všechno opět projde sítem účelových zmírnění a výjimek ze zákona. Nejde o to být "čistější než čistí", jde o to, že v této společnosti je právě klientelismus a korupce tím, co dělá z politiky "špinavost" a dává "zelenou" právě praktikám, jenž nahrávají causám sahajícím do 90. let 20. století, z nich plynou mj. podobné té v případě Agrofertu, lidí působících v nejvyšších vlivových patrech politiky, sahajících až na Hrad do okolí prezidenta. V dalších případech "uklizených" či zpovzdálí tzv. tahajících za nitky, čili konkrétními politiky napříč politickým spektrem.