Gott, Havel, zpomalený růst v popředí tajného dohadování

V tradičních nedělních diskuzních pořadech dostali přednost tentokráte „nepolitické“ celebrity, tedy alespoň na TV Prima. Debaty se zúčastnil „slavík“ české popové scény Karel Gott. Osobně se mi debata s ním jevila spíš odpočinkově nezáživná a taková příznačná pomalu se probouzející atmosféře v pořadí dalšího „nového“ roku. Zřejmě se podobným záměrem řídila také dramaturgie TV Prima, protože tento „vox populi“ tak nějak nic nezkazil a nikoho neurazil. Pravda, opatrnosti není nikdy nazbyt. Zda lze tento etalon uplatnit také na rozbouřenou českou politickou scénu, už se tak jednoznačně nejeví, protože společnost spíše očekává řešení problémů, které mají i přes opatrné optimistické ekonomické prognózy velmi nejisté vyhlídky.    

Nepřekvapil tentokrát ani jinak kriticky se vymezující, často nikoliv neprávem, exprezident Havel v Otázkách V. Moravce. Jeho hlas občana mi ale tentokrát zněl poněkud rozptýleně, nejistě až s absencí, co a jak to vlastně vyjádřit, aby to pro občany České republiky nejen vyznělo, ale fakticky předestřelo jasnější představu co a jak dál. Tedy kromě fádního, že „reformy jsou třeba“. Ne že by nebyly, ale reformy brzdící růst a v perspektivě velmi destabilizující život rozhodující aktivní části společnosti by měly minimálně u „opozičních“ politiků vyzývat diskuze o řešeních. Zatím se podobné debaty jeví ale velmi roztříštěné až bojácné. Jsou slyšet varovné hlasy od jednotlivců majících jistě svůj vliv a jméno, ale bez reálné možnosti řízení společnosti ovlivnit. Myšlenky jsou věcí zásadní, jejich realizace však dává odpověď jak dalece je jejich smysl a význam srozumitelný a uchopitelný z pohledu organizmu, jakým je společnost a v ní žijící občané.

Co by však nemělo nechávat „vox populi“ v klidu a politiky v opozici, tedy té nikoliv z principu, ale fakticky konající směrem k vládnoucí struktuře, pokud se začne dít „něco“ tzv. tajně byť před zraky občanů. Zprostředkovaně skrze média, která tomu dodávají onen „prodejní obal“. A o tom zůstává stále nevyjasněný obsah jakési tajné dohody vlády a prezidenta, která dává další argument do rukou těm, kteří oprávněně podobné „tajnůstkářství“ považují za jeden z krizových atributů dnešních mocenských elit. Bohužel už nikoliv pouze v rámci „kabinetních debat politologů“, ale v politickém diskurzu stále intenzívněji živeném politickou realitou dnešního světa.

Takže – Havel zpět či Gott na Hrad asi z žádných úst už nezazní. Ale stačí to jako slova útěchy?