Gama Rádio i Rádio Jerevan vysílá: Džórdž říká…

Některé agenturní zprávy jsou často krátké jako anonce. O to více pak obsahově bývají stejně darebné jako zboží anoncí nabízené. Stručná je i anonce na jeden z obligátních rozhovorů pro vyvolené, jakési virtuální Coffee Corretto provozované na Gama Rádiu v Mostě. Tato soukromá a tendenční místní rozhlasová stanice přivítala ve středu 18. ledna 2012 hosta „staronového, ztraceného syna“ a prezentovala jej jako jednoho z mosteckých patriotů a zakladatele politického hnutí Severočeši.cz. Řeč byla o mosteckém Sdružení Mostečané Mostu i o politickém hnutí Severočeši.cz:

„Mostečané Mostu dokázali, že jde udělat pořádek. Udělali ho v Mostě a lidé tady je ocenili 52 % hlasů v posledních komunálních volbách. Teď chceme prostřednictvím Severočechů.cz to samé dokázat na úrovni kraje,“ říká host Gama Rádia Ing. Jiří Zelenka.

Redakci Rádia Jerevan zajímaly názory „otce zakladatele“ a hlavního donátora hned dvou tak významných a bez skrupulí jednajících politických subjektů, zejména i proto, že pobýval nějakou dobu z nepříliš známých a jasných důvodů nejen v zákulisí, ale dokonce údajně i mimo republiku. Rozhovor vedený redaktorkou Gama Rádia Renatou Myslíkovou byl velice zajímavý, minimálně z pohledu toho, co se s osobou „otce zakladatele“ stalo a jak jej politika, do níž tak nezištně a obětavě vstoupil, obohatila a jaká jsou záměry jeho a jeho dvou „děcek“ – Sdružení Mostečanů Mostu a Severočeši.cz.  

Stručně řečeno, bylo to něco, doslova s velkým Ň! Celý rozhovor, během něhož zpovídaný George, či spíše raději počeštěle Džórdž získával půdu pod nohama a stále více zvedal původně sklopený zrak, se nesl v duchu dvou hesel – udělat pořádek všude a musíte nám dát důvěru. Mezi tím sršela sírná a smolná kritika na některé osoby, zejména bývalého starostu, primátora Mostu, hejtmana ÚK a současného poslance PČR Ing. J. Šulce. Kolem určitě překvapivého volebního výsledku se posluchači nedozvěděli nic o „korupční“ kampani SMM a následně Severočeši.cz, ale uslyšeli, že když Džórdž zjistil, jak má být okrádán a že je zde (rozuměj v Mostě) rozkradeno 300 mil. Kč, tak do toho šli s heslem „Co jiní rozkradli, my rozdáme!“ Jen nebylo jasné, kde těch 300 mil. je, když údajně zůstávají v kase města a na větší investiční akce není, nebo jako sportovní hala se realizují z úvěrů a k tíži příštích volebních období.

Padala taková „moudra“, a dokonce slušně řečeno nepravdy, až se dech tajil. Např. Šulc se údajně pro korupční jednání nedostal ani do zastupitelstva, když tam byl i jako hejtman ÚK…, rozkrádá - rozkrádají dál na úrovni ÚK (ale tam snad již je u vesla převážně i ČSSD s tichou podporou ODS a KSČM, jinak spojenců i SMM či Severočeši.cz v Mostě, Lomu a jinde). Padala spousta obvinění a tvrzení, ale žádné slovo o podání trestního oznámení na konkrétní osobu či neznámého pachatele, přitom zákon dělá z toho, kdo ví, zná a nekoná osobu trestně odpovědnou (spolupachatele?!). Džórdž se snažil představit i jako politolog a národohospodář v jednom. Žel, ve velice trapné pozici samouka. Konečně vůbec se nikam myšlenkově neposunul od svých „pionýrských dob“ (2006) a prvních krůčků v politice. Tak se posluchači mohli dozvědět, že krize není vlastně ekonomická, ale politická, protože zde politici rozkrádají 300 až 400 mld. korun, odvádějí se povinné desátky (údajně 10 % z objemu zakázek nebo grantů). Pak salto mortale a vinu nevidí na místních, českých politicích, ale vina je EU, která nám tu dělá „neskutečný bordel“ (redakce se omlouvá, ale užíváme pro autenticitu výrazivo pana Džórdže) a v podstatě neohlídala konání pana Kuznierze (bývalý ředitel Regionální agentury ÚK) atd., atp.

Proto je třeba do toho znovu jít a to, co se povedlo v Mostě, chce nyní Džórdž spolu se S.cz udělat v Ústeckém kraji a těch 52 % získat i zde. Možná by občany zajímalo, co proto hodlají udělat, nás to zajímalo, ale z rozhovoru se dozvíte tak jediné zaklínadlo – chceme udělat pořádek! Dokonce zatím ani nabídka nějakých deseti populistických slibů jako v Mostě či jinde, ale jen „chceme udělat pořádek“. Musíte nám věřit, že mi to dokážeme. Otázkou je, jak si asi kdo pořádek představuje. Redakce např. v tom, že se začnou dodržovat zákony. Jenže pan Džórdž, jak se jednou vyjádřil v jisté internetové diskuzi, respektuje a dodržuje jen ty zákony, které mu vyhovují (!?). Dnes to vidí např. tak, což v rozhovoru zdůraznil, že je občan nucen nosit pistoli, aby jej Cikán nenapadl (zajímavý obrat od kdysi osobního řidiče na svatbě romské nevěsty, dcery otce, jehož firma dostává bez výběrového řízení od města finanční dotaci na úklid „Gheta No. 1“, kde si ten „bordel“ Cikáni sami dělají). Raději by viděl vládu úředníků, protože zastupitelský systém se dle něj neosvědčuje, politikům nevěří. A opět „myšlenkový průjem“ – na dotaz, zda by si představoval úřednickou vládu např. pana Fischera, konstatoval, že ne, vždyť co Fischer udělal? Nic. Proč nikoho nezavřel? Též si pak sám odpovídá, je asi málo policajtů, když nikoho nezavírají…, nemylte se PT čtenáři, stále držíme dikci pana Džórdže. Raději podpoří pana Babiše, který se zdá být razantnější a jde mu též o to bojovat s korupcí. Jenže, pokračuje Džórdž, když Babišovi došlo, že mu zde pšenka nepokvete, měl by být ještě více razantní, tvrdší. Že není, je asi způsobeno tím, že má ještě ideály, potřebuje školení…. Asi od Džórdže, či SMM nebo Severočeši.cz (proto byla do jeho struktur zřejmě vyslána bojovnice proti korupci, mostecká senátorka). A jestli nám lidé nedají těch 52 %, tak si to vše tady zaslouží a ať si nestěžují…. Říká Džórdž. Říká toho obsahově sice málo, ale dost na to, aby si soudný člověk udělal obrázek.

Takže SMM na komunálu, Severočeši.cz na kraji a vize Lidé.cz na úrovni Parlamentu ČR. A pak si, občané, opravdu, ale opravdu nestěžujte, budete mít, za co si Vás v „korupční“ tombolové volební kampani Severočeši.cz, resp. Džórdž koupí. Konečně znáte film Dědictví, aneb hoši, kurva, gutten tag …? Mohlo by se nám opravdu stát, že po zdědění těch 300 mil. nebo jak šly další počty 2 mld., 300 až 400 mld…. po ODS, ČSSD a spol. si nás Severočeši.cz , resp. Džórdž, „kúpí všetkých.“

Konečně poslechněte si rozhovor sami (https://www.alfatv.cz/index.php/publicistika/2059-zelenka-poradek-je-potreba-udelat-vsude).

Třeba se Vám též vybaví diagnóza známého psychiatra Františka Koukolíka a Jany Drtilové z knihy Vzpoura deprivantů (vyšlo v nakladatelství Galen v roce 2008. str. 57 až 61), kde je provedena charakteristika psychopaticky jednajících osob. Jsou zde rozlišovány dvě kategorie. Kriminální psychopati, což jsou násilníci, tzv. kriminálníci bez silnějšího sociálního ukotvení. Násilně se chovající psychopati jsou však jen nepatrným zlomkem celkového počtu psychopatů ve společnosti. Druhou, a žel mnohem početně větší skupinou psychopatů jsou tzv. neúplní, subkriminální, sociálně úspěšní, sociálně přizpůsobení psychopati, které autoři nazývají deprivanty. Dle uvedených autorů jsou deprivanti lidé s podobnou, leč „neúplně“ vyvinutou osobností jako první typ, který však ve vězení končí jen málokdy. Naopak mohou být mocensky i majetkově, podle nejrozšířenějších, obecně uznávaných společenských měřítek, mimořádně úspěšní, přestože to jsou monstra ničící životy ohromného počtu lidí, zejména, jsou-li činní na sociální „makroúrovni“, to znamená v mocenských a finančních špičkách…. - tolik uvedená kniha.

Bůh ochraňuj občana! Tolik redakce rádia Jerevan.