Fotoelektrické články a naše mírné pásmo, aneb proč je politici nechtějí dotovat

V předchozí části jsem se zmínil o velkém uvolnění energie při jaderné fúzi. Této energii se říká sluneční energie a díky ní je na zemi život. Příkon dopadajícího záření na zemi, v létě cca 1000W/m2 a v zimě cca 300W/m2. Proč uvádím tato čísla, protože se jich dá využít ve fotovoltaice při výrobě elektrické energie.

Solární články mění sluneční energii na energii elektrickou. Jejich výkon se u těch nejvyspělejších pohybuje kolem 25 %, zbytek se přemění na teplo. Pro naše podnebí to znamená účinnost jen něco málo kolem 12 %, a to ještě při optimálních podmínkách.

Technologicky je výroba článků velice náročná a drahá, navíc jejich rozměr není zanedbatelný. Další nedílnou součástí je příslušenství a údržba především v čistotě, jelikož při znečištění článku dochází k rychlému snížení výkonu.

 

Solární elektrárny

Kolik energie sluneční elektrárna vyrobí je závislé na intenzitě slunečního záření. Maximální výkon slunečního záření je cca 1kW/m2. Při zatažené obloze je záření až 10krát menší. Počet takzvaných slunečních hodin v Čechách je cca 1500 hodin ročně v závislosti na lokalitě.

Maximální výkon elektrárny je 1kWh na 8–10 m2 plochy článků. Za předpokladu výroby 1MWh za rok vydělá při nynějších cenách majitel cca 13000 Kč/rok, což není moc, ba naopak velice málo vzhledem k nákladům pořizovací ceny, a to je výkupní cena uměle nastavená na hodnotu cca 12 Kč za 1kWh. Pro srovnání domácnosti platí cca 4,60 Kč za 1kWh, a jaderná elektrárna Dukovany vyrábí 1kWh za 0,60 Kč.

Postoj politiků vzhledem k těmto faktům a rychlosti množení solárních elektráren je tedy opodstatněný a „šetrný“ k nám koncovým uživatelům. Efektivita solárních elektráren bude cenově akceptovatelná, až výkupní cena bude maximálně 2 Kč za 1kWh vzhledem k dnešním poměrům.

Tím ovšem nechci naznačit, že solární elektrárny jsou špatné, ba naopak. Například soukromník, nebo větší domácnost může využívat solární energii všestranným a velmi ekologickým způsobem.

V úvodu jsem zmínil, že větší část se přemění na teplo, které lze využít pro ohřev. Kombinací získáte elektřinu pro převážnou část chodu spotřebičů v domácnosti a teplou vodu na mytí. Existují ještě důmyslnější kombinace, ale to až někdy příště.