Formality a zákulisí drtí demokracii

20.11.2012 17:59

V úterý 20. listopadu jen tři dny před jmeninami nejznámějšího českého komunisty Klementa Gottwalda se konalo, jak pozvánka na jednání zněla, 1. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje. I řídící byl, vzhledem k věkovým dispozicím, které rovněž stanovuje zákon, z řad KSČM – dlouholetý osvědčený krajský, údajně bezpartijní zastupitel P. Brázda. Spíše však mělo jít, jak zákon č. 129/2000 Sb., o krajích stanovuje, o tzv. ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva (§ 39, bod (1) uvedeného zákona o krajích). Ale takto formalisticky podobně jako ti, kteří toto jednání nachystali a úspěšně se jim daří, aby zákulisí a formality dovedené do ad absurdum v podstatě drtily zákon a zejména demokracii jako takovou, bych pokračovat nechtěl. Konečně, oni jen navazují na v minulosti nastavený postup, kdy zákon sice cosi předpokládá, stanovuje, ale vše se v podstatě odehraje dávno před oním vrcholným jednáním orgánu, jemuž výsostně přináleží rozhodovat a je za toto rozhodování občanům odpovědný. Takže od prvního tónu slavnostního jednání zahajující státní hymny ČR „Kde domov můj“ se jen v podstatě „posvěcovalo“ to, co bylo dohodnuto v zákulisních jednáních lidí (z KSČM a ČSSD), jimž dalo v podstatě důvěru dohromady cca nějakých 15 % oprávněných voličů ústeckého kraje. Stačí si započítat ve statistice voleb z října 2012 a jistě se se mnou dá souhlasit. Pravda, takto postupovali i ti před nimi, a zřejmě i ti po nich, ale ti při tom nedělají alespoň takové divadlo.

A divadlo, žel nikoliv v duchu kvalitního představení známé Fidlovačky, když již jsem vzpomněl státní hymnu, to skutečně bylo. Prapodivný byl již samotný začátek. Při příchodu nám služba, jacísi „úředničtí doufám jen, že ne moskevští děžurní“, zastavila před vchodem do jednacího sálu a bránili nám občanům kraje ve vstupu na ze zákona veřejné jednání zastupitelstva kraje se slovy, že „je plno, nejsou další místa a hasiči by byli nespokojeni s bezpečností…“. Kdo mě zná, zřejmě již tuší, co následovalo za „brajgl“ – malé školení ze zákonů, zvýšený (asi poněkud více) hlas a náznak, že toto bude předmětem následného hodnocení… Výsledkem byla okamžitá reakce některých úředníků, kteří si zastupitele kraje Balína pamatovali z prvních dvou volebních období a začali spolu s některými opozičními zastupiteli z Hnutí Pro kraj konat. Najednou byly další židle a zasedání zřejmě opravdu pro veřejnost, a ne jen pro „roztleskávačky a roztleskávače“, zejména z řad KSČM, jimž dala Jitka (zřejmě asi jedna teplická zastupitelka) avízo, aby dorazili raději před 9,00 hodinou, že bude málo místa. Pokud očekávali vítězové krajských voleb z KSČM, nebo si ji dokonce organizovali, masivnější účast občanů, mohli se dohodnout s ústeckým divadlem a mohlo být jednání tam. Bylo by dost místa a prostředí velice příhodné, až dekorativní a důstojné takovému zrovna „dávanému dramatickému kousku“.

Nejen pro zabezpečení dalších potřebných míst pro veřejnost se však jednání zdrželo a bylo zahájeno až v 10,09 hod., aby stejně na žádost předsedkyně Klubu zastupitelů KSČM paní J. Sachetové bylo po složení slibu zvolených zastupitelů přerušeno, aby nepřítomný senátor V. Homolka dostal potřebný čas na dojezd ze Senátu P ČR, kde byl údajně na jednání (schůze začíná až zítra, tj. ve středu 21. 11. 2012…). V tomto čase mě napadlo, jak to může vypadat při některých dalších jednáních, když v podobném souběhu dokonce několika funkcí není sám. Takovýchto „předvánočně-vánočních“ stromečků ověnčených funkcemi a čerpajících za každou z ní platy z daní občanů, daňových poplatníků je v ZÚK více. Počítejme – V. Homolka KSČM (senátor, zastupitel města), J. Doubrava S.cz (senátor, zastupitel obce), A. Dernerová, S.cz (senátorka, zastupitelka města, členka předsednictva LOK), J. Šenfeld, KSČM (poslanec, zastupitel obce), vzácnou výjimku tvoří asi G. Hubáčková KSČM (u ní je informace jen o funkci v PS P ČR, u dalších však jsou ve hře další funkce ty současné nebo ty, co přibudou ve statutárních orgánech společností s účastí kraje, obcí či měst).

Nejen nepovedený začátek bránění v účasti dalších dle kapacity sálu „nadbytečných občanů“ byl však předzvěstí jakési alegorie toho, co kraj může čekat. Asi nechtěně, bez nějakého záměru, daného nejspíše repertoárem dětského pěveckého sboru ze ZŠ a MŠ ul. SNP v Ústí n. L. se mohla jevit i vstupní kulturní vložka, tak typická pro podobné režijní záměry levicových subjektů. Děvčata a kluci z uvedeného souboru, oblečení v červená slušivá trička přednesli celkem pět písní. První Beskyde, Beskyde… jakoby oznamovala pravici, zřejmě ODS, tak hoši dost jste se nachodili po horském výsluní politické moci, nyní je náš čas. Druhá v pořadí Pekla vdolky… - zřejmě byla vzkazem pro občany kraje, bude to o chlebu a hrách, bude dobře a jen dobře…Třetí v pořadí Už ty pilky dořezaly…, byla určena nepochybně pro nedoslýchavé z ODS, že skutečně již skončili, „nařezali jste si, hoši, již dost z našeho společného krajíce a nyní jsme již na řadě fakt my, co jsme si jen přiřezávali“. Dalším potvrzením vývoje a možných očekávaní byla čtvrtá píseň Vrť sa, děuča. To bylo zdůraznění oněch her a zábavy dávajícím občanům možnost zapomenout a nedívat se případně moc pod prsty novým krajským vládcům. S kolegou z jedněch krajských odborů, který vedle mě rovněž dusil smích, jsme se shodli, že píseň Chválím tě, země má…, nemůže být nic jiného než poděkování voličům KSČM a ČSSD za to, že dali svým „vyvolených“ mandát ke čtyřleté správě kraje, a nedej bože naplnění očekávání některých zvolených, že by to mohlo být na věčné časy.

Pak se sdálo, že to bude již rutina. A taky že v podstatě byla. Po přečtení slibu zastupitele dle dikce zákona ředitelem KÚ Zemaníkem (asi se nechtělo riskovat, zda třeba ten nejmladší, když nejstarší řídil, by zvládl čtení prostého, leč významného textu) následovalo defilé zvolených zastupitelů. Naplňovali před ostatními zastupiteli, přítomnou veřejností a již od počátku se podbízejícími úředníky v abecedním pořadí slůvkem „slibuji“ zákonem danou povinnost. Přiznám se, že nejen já jsem některým obsah toho prostého slůvka jen těžko věřil. A to nejen s ohledem na jejich roztěkanost, kdy se někteří ještě před stvrzujícím podpisem nejdříve domáhali písemného osvědčení z rukou ředitel KÚ, když to mělo a bylo naopak.

Všichni jsme již však byli natěšeni na další průběh a nachystané „určitě“ překvapivé volební akty. Jenže zaúřadovala již zmíněná předsedkyně Klubu KSČM a požádala o přestávku pro klub. Někteří se mylně domnívali, že zejména starší soudruzi, navrhovaní do jistě „svých zasloužilých“ a především zasloužených funkcí si musí odpočinout, občerstvit se nabrat případně síly pro očekávané následné ataky novinářů a médií obecně. Jenže bylo to vše mnohem prostší – čekalo se na senátora V. Homolku. Ještě, že dorazil dříve, než soudruzi čekali, ale začalo se stejně až po delší pauze, než bylo avizovaných 15 minut. Nakonec šlo asi opravdu o timeout potřebný na oddych. Vydělal na tom zmíněný senátor a zastupitel V. Homolka. Skládal slib sám, jediný a všechny kamery, oči a pozornost přítomných byla jen a jen pro něj. Dostalo se mu opravdu pozornosti, jaké se dostávalo svého času jen jedné ústecké dlouholeté poslankyni za KSČM, jejíž specialitou byly právě pozdní příchody a byla tak vždy spolehlivě v centru pozornosti, nedala se přehlédnout, ne jako ti disciplinovaní a pracovitější.

A nyní to snad již pojede rychleji, těšili se přítomní. Nebylo, resp. jen do zvolení návrhové a volební komise, která byla dle JŘ ZÚK pětičlenná, složená ze tří zastupitelů Mareše, Beleje a Řeháka a dvou zaměstnanců KÚ Jelínka a Hejnové (někdo přeci musí být v komisi tzv. na práci). Složení komise dalo tušit i to, že jednání zastupitelstva předcházející evidentní roztržka náměstka „v očekávání“ za KSČM S. Rybáka a člena této komise z Mostu R. Beleje měla své pozadí v tom, že je-li někdo členem takovéto komise, signalizuje to, že dle JŘ ZÚK není na tomto zasedání volen do žádné funkce. A mladý nadějný funkcionář, údajně slušně natěšený na další posty a zejména z nich plynoucí „brebendy“, to nesl a nese nelibě. Utěšme jej – Radku, dočkej času, jako husa klasu, třeba některé věci neprasknou dříve, než se Tvá očekávání naplní. Moc Ti to přejeme, my též občané ÚK.

Konečně se do diskuse přihlásil první občan kraje, sice do té doby jediný, ale přece - pan Filip Ušák z Hnutí Pro kraj. Jeho „podání“ bylo klidné, věcné a trefné. Zrekapituloval „hříchy“ některých představitelů ODS, ČSSD i KSČM, kupování podpory za různé placené funkce, místa ve správních a dozorčích orgánech společností atd. Doslova uvedl, že „mít nějakých dalších třeba jen 16 000,- Kč k platu není k zahození, že?“ Pokračoval, že „výsměchem jsou slova bývalé hejtmanky Vaňhové, že do Rady kraje, výborů a komisí musí přijít odborníci, když většina z nich (a jmenoval je) je mimo tyto orgány a sedí tam „zasloužilí neodborníci“. Vpravdě sarkasticky ironické bylo jeho blahopřání zvoleným zastupitelům i jejich náhradníkům, kteří zřejmě v dohledné době nastoupí na jejich místa (zřejmě narážel na některé nedořešené kauzy kriminálního charakteru lidí z bývalého vedení kraje). Nikdo další se nepřihlásil.

No a konečně nastala doba návrhu na volby hejtmana ÚK. Padl jen jediný návrh na O. Bubeníčka z řad KSČM. Ovšem náhle zaprotestoval zastupitel Raška z ODS, že se před tím hlásil a nedostal slovo, že chce dát návrh na tajné volby…. Po trapnějším, „šumivém“ tichu byl vyhlášen další odchod do přestávky…. Bude-li mít opozice v Zastupitelstvu ÚK k dispozici jen takové prázdné a bezobsažné mimikry, pak se nové levicové koalici bude vládnout docela bez problémů.

Tak, Vlastíku, viděl jsi již dost, bylo to „zadara“, nic netratíš, krom dávno ztracených iluzí, a tak se slovy – „nemusím mít všechno a být u všeho“, jsem pro zachování dobrého vkusu a posledních zbytků zdravého rozumu opustil jednací sál, kam mě konečně vpustili až po protestech opřených o dikci zákona. V odchodu mi nikdo nebránil, zákon to zřejmě dovoluje….

Na ústeckém Mírovém náměstí běžel život svým tempem, lidé již kmitali v očekávání vánočního reje, kdo by si všiml, že tam kdesi v koutku, jakoby v zákulisí někdo ……se někomu udělalo špatně nad formalitami drtícími demokracii. Pro neznalé – volný překlad slova demokracie z řečtiny demos a kratein = lid a vláda, čili vláda lidu. Myslím, že ještě dlouho ne. Ale je to na tom demos…tedy lidu, občanech. A v tom bude ten problém? V nás bude ten problém…, nejenom v politicích, ti jsou mimochodem taky z nás!

Fotogalerie: Formality a zákulisí drtí demokracii