eGovernment a eGovernance ve volebním programu OMMO

 V 1. části volebního programu OMMO pod názvem Samospráva a státní správa vyzývající k „Posílení hlasu občana“ se mj. píše:

„Další krok v systému od „eGovernment k eGovernance“ čili od zavedených e-nástrojů směrem k většímu zohlednění dalších nároků občana v mnohem systematičtější a přehlednější podobě, např. s ohledem na systém přehledu daní, činnosti orgánů státní správy a samospráv v elektronické podobě v jednom systematizovaném úložišti informací (např. systém výdajů města, možnost vyjádřit se k územním plánům apod.). Hlubší informovanost může minimalizovat tendence k narůstání korupčního prostředí a zviditelní tzv. zpětné vazby občan – státní správa, samospráva - může být prostorem k širší účasti podnětů a kontroly právě ze strany občana.“

 

Abychom Vám pomohli v hlubším poznání obsahu sděleného, nabízíme vymezení pojmů: Government a Governance tak, jak jsou teoreticky i prakticky užívány nebo je snaha zejména praxi druhého pojmu zavádět.

 

Government: obecně představuje vládu, vládnutí. Jde o praxi zavedený nebo zaváděný řád (systém) přijímaný a prosazovaný kolektivním rozhodováním na různých úrovních státní správy a samosprávy.

 

Governance: správa věcí veřejných. Jde o koordinaci různých úrovní života společnosti (např. vládnutí). Právě v systému eGovernance by mělo jít o větší vtažení občanů do rozhodování o rozvoji města nebo budoucích urbanistických celků. Do budoucna se v tomto smyslu hovoří o tzv. chytrých městech.

Oba pojmy jako systémy s "e" na začátku vyjadřují elektronicky podporované mechanismy fungování.