Důležitá informace k pondělnímu (26. 6. 2017) jednání zastupitelstva v Třeboni

Již pravidelně informujeme na těchto stránkách o dění také u našich kolegů, s nimiž spolupracujeme a působíme v zastupitelstvech měst a obcí. Nejinak je tomu v případě konání zastupitelstva města Třeboně v pondělí 26. 6. 2017 od 17 hod.

Na základě následujícího textu, který nám zaslal radní a zastupitel dr. Vopátek (SZ) působící v koalici Společně pro Třeboň (SZ a OMMO) se vedení polit. hnutí OMMO připojuje k jeho podpoře a postupu kolegů ze Společně pro Třeboň (sleduje text od dr. Vopátka):
 
 

"Jako bod č. 3 se bude projednávat Návrh na konání místního referenda ve věci těchto otázek, ke kterým by se občané města měli vyjádřit:

1. Má město Třeboň stavět zimní stadion?

2. Má město Třeboň budovat venkovní bazén s vyhřívanou vodou u lázní Aurora?

 

I přesto, že městský úřad neshledal žádné vady u podaného návrhu a přípravný výbor nebyl vyzván k odstranění chyb a nedostatků, jedná se tak o bezvadný návrh, tak i přesto je zastupitelstvu města předložen návrh na nevyhlášení místního referenda. A to i přesto, že podaný návrh splnil všechny zákonem stanovené podmínky. Žádost o vypsání referenda podepsalo celkem přes více než 1 400 občanů města Třeboně (včetně místních částí).

 

Jako zastupitel města a i jako člen rady města zásadně nesouhlasím s tímto postupem, neboť občané mají právo na konání místního referenda a tudíž mají právo na to, aby se k těmto otázkám v místním referendu vyjádřilo.

Zastupitelstvo města je veřejné. Máte možnost se uvedeného projednání na samotném zastupitelstvu také zúčastnit.

Připomínám, že i občané města mohou na zastupitelstvu města promluvit a k projednávanému bodu se vyjádřit. V tomto ohledu si raději s sebou vezměte občanský průkaz."

 

Pozn.

Za vedení politického hnutí OMMO v této souvislosti dodáváme, že jsme byli při včerejší (24. 6. 2017) návštěvě Třeboně kolegy obeznámeni s danou situací a považujeme za naprosto opodstatněné dr. Vopátka a jeho kolegy ze Společně pro Třeboň podpořit v úsilí o prosazení především práva občanů na to vyjádřit v takto zásadní věci svůj názor právě v referendu. Jsme také toho názoru, že dr. Vopátek správně vyhodnotil a naplňuje mandát i postoj zastupitele zvoleného hlasy občanů, voličů, na nichž záleží nejen ve volbách, ale především v průběhu naplňování závazků zastupitele v systému zastupitelské demokracie.

H. Svobodová

předsedkyně OMMO