Došlá trpělivost a Jednací řád PS PČR

Povídala jedna uklízečka prostor PS PČR druhé:„Mirko, představ si to, tak na ně, na ty poslance dojde….“ „A copak, copak, Liduš,“ skočila jí Mirka do řeči – „snad nebudou muset chodit řádně do práce jako my?“ „Ale kdeže, zatím se prý budou muset jen řádně omlouvat, což zatím nedělali. Tvojí jmenovkyni Mirce Němcovej prej došla trpělivost a hodlá absentérům zatrhnout tipec.“ „Panečku, nejen jmenovkyně, ale i naivka, jako já, bude si asi muset tu trpělivost přiobjednat, bez pokut s nima nehne a pojď, jdeme něco dělat, aby se jmenovkyně nakonec naivně nesvezla jen po nás, dělném lidu“, odvětí Mirka. A šly.

Tak nějak by se mohl na toto téma nějaký rozhovor jistě nejen přímo v PS PČR odehrát. Konečně někomu z vedení zákonodárného sboru, a dobře, že samotné předsedkyni, došla trpělivost s nedisciplinovanými, dobře placenými zákonodárci. Vždyť z pohledu „normálního smrtelníka“ pijí víno a kážou vodu. Jenže odhodlání předsedkyně PS M. Němcové má jaksi vratkou základnu. Předně je komické, že se spolu s organizačním výborem, který povinnost poslanců se omlouvat z jednání orgánů, jejichž jsou členy, schválil, vyžaduje v podstatě jen to, co je pregnantně uvedeno v §9, body (3) a (4) zákona č.90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Problém je dále v tom, že uvedený jednací řád (zákon!) nestanovuje pražádnou sankci za neomluvenou neúčast na jednáních. Jen těžko se lze domnívat, že nyní, potom, co předsedkyni došla trpělivost, dojde k nějaké nápravě a poslanci se začnou chovat standardním způsobem – budou se disciplinovaně zúčastňovat jednání PS, dalších orgánů v ní, kde jsou členy a v případě vážných důvodů svou neúčast řádně omluví. Tak takto naivní není ani imaginární uklízečka Mirka z PS. Konečně, jak na tom někteří jsou, ukazuje článek na toto téma na serveru Novinky.cz.  

Za upřesnění stojí rovněž pseudoargumenty pánů poslanců a paní poslankyň, že totiž „přeci nejsou v PS PČR jen proto, aby zde vysedávali na jednání jejich schůzí“. Zapomínají tak nějak, že schůze je sice jen jednou ze součástí jejich práce, ale tou hlavní, protože, kde jinde dochází k finalizaci legislativního procesu než právě na schůzi PS PČR, kde jsou zákony projednávány a schvalovány. Navíc, jedná-li sněmovna, nezasedají žádné její orgány, ani výbory, ani podvýbory, ani komise. Takže lze akceptovat pobyt na služební cestě či dočasnou krátkou hygienickou nepřítomnost (toaleta či občerstvení), a to ještě mimo čas určený pro hlasování. Ve sněmovně ale, žel i v Senátu PČR to však vypadá jak v „bubnovém notovém zápisu“, a na úvod jednání je přitom omlouváno jen doslova pár zákonodárců. Pravidelnější divák přímých TV přenosů z obou komor PČR pak jistě zaregistroval, že úprky na hlasování jsou charakterizovány stále stejnými tvářemi (např. v senátu bývá „vůdcem smečky“ až příliš často senátor Kubera). Nelze též nepoznamenat, že v evidenci neúčasti příslušného zákonodárce na hlasování a tudíž ani jeho omluva za tuto neúčast, se neobjevuje tzv. technická neúčast. O co jde? Hlasovací zařízení, není-li před hlasováním vynulované (a to se děje ve výjimečných případech na požádání někoho z pléna nebo z vlastní aktivity předsedajícího) a zákonodárce ponechá hlasovací kartu zastrčenou, tak je nepřítomný evidovaný jako zdržel se hlasování, a tedy jako by byl v jednací místnosti přítomen.

Došla-li paní předsedkyni trpělivost s nedisciplinovaností některých (obávám se, že značné části poslanců napříč politickým spektrem), pak nestačí takováto kosmetická, v každém případě „akademická“ až alibistická opatření, ale je potřeba zásadních úprav zákona č.90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny PČR, ale i zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu PČR a nastavit i sankce za neplnění povinností, jak je to konečně na každém pracovišti dle zákoníku práce a dalších vnitřních směrnic společností a institucí. Z pohledu kritizovaného problému účasti na jednání a případných omluv jsou si obě komory českého parlamentu značně podobné. Aspoň v něčem, že…?