DOPORUČUJI: knihu rozhovorů franc. filozofa Marcela Gaucheta pod názvem "Dějinný úděl"

  • možná poněkud burcující titulek
  • autor v ní např. hovoří o tzv. znepokojivých tendencích dnešní doby
  • k nim řadí fakt, že naše společnost ztrácí schopnost si vládnout
  • klade si otázky typu, zda jde o konec politiky a "začátek tržního věku či epochy automaticky fungujících společenských podsystémů?"
  • přesto ani Gauchet neklesá na mysli a tvrdí, "že zásada samosprávy kolektivit, díky níž lze hovořit o demokracii, není nijak zpochybněna. Krize se týká způsobu uskutečňování."
  • výsledkem je svého druhu depolitizace, populismus strhávající zmatené publikum pro divadlo často velmi padlých kvalit...