Dopis rodičům

Vážení rodiče,
 
níže uvádím telefony a maily všech zodpovědných osob, které za katastrofální stav v oblasti mateřského školství v Mostě přímo či nepřímo nesou zodpovědnost:

přímo - pan Vozka mobil: 602444132, mail vlastimil.vozka@mesto-most.cz
nepřímo - pan Luboš Pitín (od 2011) mobil 603217518, mail lubos.pitin@mesto-most.cz
přímo - pí. Boudová: mobil 724179273, mail jaroslava.boudova@mesto-most.cz 

Neváhejte, slušně, ale nekompromisně jim sdělte, za co dostávají výplatu na městě, co se za to od nich očekává a požádejte je o bezodkladné vyřešení katastrofální situace s nedostatkem kapacit v MŠ k 1. 9. 2011. V opačném případě nechť odstoupí a nechají svá místa lidem schopným řešit problémy obyvatel Mostu. Navržený termín je pro jen trochu schopné lidi reálný, upraví - li se třídy v některých školách, nebo pokud se objednají montované buňkové školky (dražší řešení, nouzové). Jen to musí neprodleně začít řešit namísto pí Boudové někdo schopný a inteligentní.

Na našem webu www.petice-odvolani-boudove.webnode.cz je celá řada odkazů na města, která si s výstavbou buňkové školky poradila za 3 měsíce. Budete-li uvedeným osobám mailovat, nezapomeňte do kopie kromě adresy skolky-most@seznam.cz přidat i adresu posta@mesto-most.cz, což je elektronická podatelna, aby někoho z nich náhodou nenapadlo tvrdit, že nic nedostal (dnes mi toto při náhodném setkání na ulici odpověděl pan primátor Vozka, již se patrně pilně učí chování pí Boudové, mail byl však k jeho smůle poslán i na poštovní adresu města a na jeho sekretariát, takže jej musel dostat). A určitě neuškodí ani Vaše osobní návštěva u pana Vozky či u dalších výše jmenovaných osob s osobním vysvětlením skutečného stavu věci a sdělení, co si o jejich práci myslíte…

Nenecháme se přeci v roce 2011 lidmi námi placenými vmanipulovat do stavu, kdy budeme kvůli neschopnosti jedné městské úřednice a jí nadřízených(?) městských politiků řešit jednoduchý problém malých dětí trapným žebráním, či předbíháním se navzájem ve frontě na podotýkám placené školky pro malé děti tak, jako se stávalo za komunismu ve frontě na banány. Řešení je přeci tak snadné – výměna jedné vedoucí odboru školství - pí Boudové a rychlá investice města např. do vybudování školek ve školách. Jiná varianta městu stejně nezbude, jde jen o to, kdy si to odpovědní zástupci města uvědomí. Čím později začnou, tím méně na to budou mít času, toto se jim snažím sdělit již od září 2009, a dodnes to patrně nepochopili.

Oslovením výše uvedených osob, a opakovaným tlakem na to, aby začali konat, věci velmi pomůžete.

Je možné, pokud se věci nedají do pohybu, že Vás všechny pozveme na zasedání zastupitelstva, aby vedení města vidělo, že se jedná o reálný problém, před kterým se rozhodně za zdmi úřadu neschovají.

Pěkný den přeje

Tomáš Seidl
předseda petičního výboru