Demokracie v hávu Made in Severočeši.cz

Již téměř rok se snaží zastupitel OMMO pan Marian Dancso domoci toho, aby se v podmínkách práce Zastupitelstva města Lomu na Mostecku začalo pracovat v duchu zákonů a standardů demokratické společnosti. Snažil se o to za využití práv daných mu mandátem zastupitele města, leč marně. Nakonec byl nucen podat trestní oznámení. Mezi tím konečně dospěl či spíše se doploužil Kontrolní výbor ZmL k závěrečnému protokolu z kontroly toho, co M. Dancso připomínkoval a na co upozorňoval. Řada z toho je předmětem vyšetřování Policie ČR. Že bude jednání zastupitelstva asi nějaké divné, se dalo tušit již z malé epizody před zahájením, kdy k našemu stolu coby občanské veřejnosti, kde jsem seděl spolu s předsedou OMMO panem L. Vaňkem a K. Vaňo, nezvoleným kandidátem OMMO do zastupitelstva města Lomu, přistoupil radní Schwarz a otočen zpola ke mně a své tchýni, pronášel sebe sama povzbuzující projev své arogance: „Tady to je Balín, co tady dělá s tím cikánem ostudu. Já vám ho za chvíli představím. No, moc nekoukejte, pane Balíne, dobře si mě prohlédněte…“, pak nesrozumitelná nenávistná mručivá artikulace – po mém milém úsměvu hodnotícím tuto jeho „kulturní vložku“ se raději odporoučel na své místo. Slib nesplnil, vůbec mě nepředstavil, což nebylo třeba, protože do Lomu jsme jezdil hrát fotbal ještě, když pan Schwarz neměl o nějakém svém pro Lom „smrtelném angažmá“ na radnici ani potuchy. 

V pondělí se tak na jednání ZmL mezi jinými závěr kontroly KV ZmL dostal. Sice při téměř dvojnásobném překročení zákonem dané lhůty pro podobný typ kontroly výboru zastupitelstva, ale dostal. A byť se v závěrech konstatovalo, že téměř vše, nač zastupitel M. Dancso upozorňoval, bylo shledáno jako pochybení vedení města a většina věcí Radou města Lomu nesprávně rozhodovaných byla v průběhu kontroly revokována, protože se informace z jednání přes tajemnici výboru pravidelně a soustavně dostávali k paní starostce a ta následně nechala Radu její pochybení revokacemi napravovat. Např. i to, že se pronajímali pozemky Ministerstvem vnitra ČR ještě nezaregistrovanému občanskému hnutí aj.

Konání zastupitele OMMO M. Dancsa samozřejmě koalici „rozpaluje“, zejména členy subjektu Severočeši.cz a ODS tzv. doběla a jejich odvetné akce jsou za hranicí vkusu, natož demokratických standardů jednání a chování zastupitelů či normální lidské slušnosti.

Např. se objevují anonymní i podepsaná jakási udání na hygienu na provoz některých lomských restaurací či ZŠ v Litvínově – Janově, kde M. Dancso jako učitel pracuje. Samozřejmě vše nastaveno a zařízeno tak, že jejich autorem je pan Dancso.

Takové praktiky zřejmě nestačí a „vidět Dancsovu krev“ stále nepřichází. Tak prapor pozvedla a vstoupila do akce paní starostka města Lomu Bc. Schwarzová. Zahájila pondělní jednání zastupitelstva vpravdě „Mikulášskou nadílkou“. V rámci tohoto zahájení, byť byla Policí ČR určitě poučena, že vynášení vyšetřovaných skutečností je nepřípustné a dopustila by se porušení zákona, nejenže zveřejnila část obsahu trestního oznámení podaných zastupitelem M. Dancsem, ale udělala si ze zahájení vlastní vyšetřovací, soudní a nakonec i popravčí orgán! Vypočítala M. Dancsovi řadu bodů, které jsou v oznámení uváděny jako pochybení a více než sugestivně na něm požadovala, aby se vyjádřil a objasnil, čím tyto věci dokládá. Marně se pan Dancso snažil tuto „dámu“, jíž stékala z úst jedna jedovatá kapka za druhou a z očí se na jmenovaného dívalo několik podob nehezkého životního konce, přesvědčit, že vše je nyní v rukách vyšetřovatelů Policie ČR a že nelze v průběhu vyšetřování jakýmkoliv způsobem věci prezentovat. Paní starostka vítězoslavně nakonec zastupitele M. Dancsa odsoudila jako člověka, jemuž neleží na srdci blaho města Lomu a jeho občanů a vyzvala jej, aby jako „ostuda lomského zastupitelstva složil mandát a ze zastupitelstva odstoupil“.

Toto velice nenávistné, subjektivní a nevkusné „entrée“ bylo velice blízké nechvalně známé gilotině z francouzské revoluce. Bylo však odměněno vlažným, cca pětivteřinovým potleskem rodiny Schwarzových (manžel radní, přítomný - zřejmě syn s babičkou – maminkou starostky a ještě nějací dva neznámí, a bych nezapomněl, drobně tleskl i přítomný ředitel SBD Krušnohor, tajemník Sdružení Mostečané Mostu, předseda Severočeši.cz a lomský občan v jedné osobě F. Ryba). Většina ostatních nechápavě zírala do prostoru a zastupitelé, kteří dobře vědí, že jejich kolega M. Dancso má pravdu, ti měli oči sklopené do desky stolů.

Tato celá „divadelní óda“ mající skandalizovat a potupit zastupitele OMMO M. Dancsa trvala nějakých necelých 15 minut. To však neměl být v žádném případě konec všech hříchů a obžalob uvalovaných v mikulášský pondělní den na zastupitele OMMO M. Dancsa. Při sebemenší a jakékoliv příležitosti bylo jeho jméno skloňováno ve všech možných i nemožných pádech. Např. kontrola trvala výboru tak dlouho, protože pan Dancso si navymýšlel spoustu věcí a problémů, členové museli zasedat každou středu a brali si práci i domů jako domácí úkol (přitom jen případným nahlédnutím do zápisů by bylo jasné, že vše bylo a je naprosto jinak). Nemohl být předložen rozpočet města Lomu na rok 2012, ale jen rozpočtové provizorium, protože pan Dancso neposílal (to je mocný muž ten pan Dancso?! J) na radnici celou řadu kontrol z KÚ v Ústí n. L. či Ministerstva vnitra ČR, ze vzpomenuté hygieny atd. Chudáci úředníci neměli čas dělat nic jiného. Když chtěl M. Dancso na některá osočení reagovat, okřikovala jej paní starostka, aby mluvil k věci nebo, že již nemá slovo a na jeho dotazy afektovaně pokřikovala: „Odpověď dostanete v zákonem stanovené době a písemně, s Vámi pane Dancso jen písemně…“. Do této atmosféry přispěl i „popelář“, pardon podnikatel v oblasti nakládání s komunálním odpadem, místostarosta snad prý ještě za ODS, pan Barák, který prezentoval své zkušenosti z návštěv údajně řady zastupitelstev, kde všichni s nábožnou úctou zastupitelstvo respektují, a proto na jeho jednání chodí slušně ustrojeni. Teatrálně děkoval zastupiteli M. Dancsovi za to, že je dnes alespoň trochu slušně oblečen.

Když pak M. Dancso v diskusi zastupitelů jako první vystupující reagoval, že je to věc názoru a že chodí na jednání oblečen obstojně, minimálně tak jako kritik Barák, a pokračoval uváděním naprosto konkrétních věcí, se kterými se obracel na radní i kontrolní výbor, navrhl po jeho vystoupení pan místostarosta Barák na základě jednacího řádu zastupitelstva ukončení diskuse. Problém byl a nejen u tohoto bodu, že paní starostka jako řídící nenechala o tomto zastupitele, byť to jednací řád vyžaduje hlasovat a diskusi ukončila. Podobně se chovala i při uzavírání problémů, které mělo brát předložené zprávy na vědomí, vždy konstatovala a opět bez hlasování, že se na vědomí bere…. Do diskuse v plénu přítomných se nezapomněl přidat i již zmíněný předseda Severočeši.cz F. Ryba, který konkrétní vystoupení zastupitele M. Dancsa okomentoval slovy: „Tak nám ještě zatanči“.

Prostě arogance a zvůle moci chtivých a mocí natěšených „gerontů“ ze Severočeši.cz a ODS je za hranicí lidské slušnosti a žel obávám se i zákona. O to více stojí za zmínku vystoupení zastupitelky za KSČM paní A. Bozetické, která požádala, aby ji „někdo přesvědčil o tom, že pan Dancso neměl tedy pravdu, když všechny kritizované problémy jsou ve zprávě kontrolního výboru uváděny jako pochybení a přijatá usnesení byla následně Radou města revokována“. A nastalo ticho, jen kolega z KSČM předseda kontrolního výboru a bývalý starosta města něco trapného „povyprávěl“.

V diskusi občanů pak vystoupil jen jeden z nich, který v úvodu za úsměvu radních a zejména paní starostky nejdříve pochválil, jak se o město starají, ale když se dostal na převahu kritiky, např. kanalizace v některých částech města, parkování aut, způsobu provádění veřejně prospěšných prací, pořádek ve městě nebo na povolování zastavění chodníku plotem soukromého majitele úsměvy zmizely. Zajímavé, že nezmizel z arogantních rtů pana předsedy Severočeši.cz, jehož je právě ten plot. A jak jinak i zde se dostalo na vinu zastupitele M. Dancsa, na nějž odkazovala občany paní starostka zejména v případě zájmu médií o chod města. Jakoby on byl viníkem, že investice města - bratru za 300 000,- Kč do kavárny má návratnost jen jednu korunu českou z pronájmu od neúspěšné kandidátky Severočeši.cz. Divme se pak, že kdysi tzv. „rudý Lom“, byl po volbách oděn do „schwarze hávu Made in Severočeši.cz“.   

P. S.: již několik dnů po zastupitelstvu se městem šíří zaručené informace, že zřejmě dojde ke složení mandátů některých zastupitelek za KSČM, na něž je údajně činěn nátlak za používání vlastní, a nikoliv hlavy osvícené…