Další v pořadí jednání SČ OMMO se konalo 25. března 2017

V sobotu 25. 3. 2017 se konalo řádné zasedání SČ OMMO.

Projednalo, schválilo:

  • Zprávu o činnosti VV OMMO od posledního SČ OMMO, kterou přednesla H. Svobodová. Za stěžejní lze považovat:
  •  posílení členské struktury OMMO;
  • Zprávu o hospodaření a Výroční finanční zprávu za rok 2016, V. Balín;
  • finanční stránku působení OMMO, zejména s ohledem na volební aktivity směrem k r. 2018;
  • tématickou přípravu programů v jednotlivých místech, kde OMMO zvažuje kandidovat do komunálních voleb v r. 2018;
  • další společná setkání se zastupiteli působící za OMMO či společně na stávající úrovni obcí a měst (květen - září 2017). Perspektivy další spolupráce v dalším volebním období;
  • nastavení konkrétní podoby vztahů z míst, odkud se ozvali zájemci o spolupráci;
  • změny ve vedení OMMO, volby ... Lidé v OMMO;
  • diskuze.
Děkujeme také našim členům a sympatizantům do míst, kde OMMO působí v zastupitelstvech obcí a měst za dosavadní činnost a spolupráci. Podklady a informace, které poskytli pro jednání SČ OMMO.
Budeme rádi za další spolupráci.