D. O. S. T. nebo dost!?

A to prý je v letních měsících červenci a srpnu dovolenkový klid. Počasí tak nějak proměnlivé, ale horko je díky prapodivným vyjádřením „osvědčených hybatelů“ společenskopolitického klimatu skutečně, ale skutečně značné. Jen pro připomenutí pár, a to doslova novinových titulků - Homosexuálové jsou devianti, rýpnul si provokatér Hájek, Nepodporujte v Česku gaye, vyzývá Bátora amerického velvyslance. A do toho ještě jeden – Ochranu zasluhuje homosexualita i svoboda slova, odvrací kritiku Klaus. No, jak říkám docela slušný hic!

Domnívám se, že většina z protagonistů těchto, ani ne tragikomických jako spíše značně tristních vyjádření, nedokázala v chystaném průvodu lesbiček, gayů, bisexuálů a transsexuálů Prahou v rámci jejich festivalu Prague Pride pochopit naprosto konkrétní ocenění vnímání této problematiky v České republice. Ještě, že pražský primátor B. Svoboda zřejmě pochopil a konání má „zelenou“. Domnívám se totiž, a podpora 13 velvyslanců významných zemí mající své zastoupení v ČR konání festivalu Prague Pride právě u nás, je oceněním posunu v ČR i v tomto jinak světově stále citlivém problému. Oceněním toho, jak jsme dokázali, sice po značných peripetiích, ale nakonec dokázali i proti vůli prezidenta ČR, přijmout zákon o registrovaném partnerství a pozitivním směrem posunout celospolečenské vnímání tzv. čtyřprocentní menšiny v ČR.

Pánové Klaus a Schwarzenberg se určitě omylem mýlí v tom, že jde o vnitrostátní problém. Není tomu tak. Jde skutečně, ale skutečně, pane prezidente, o problém širšího významu. Nedivím se, že velvyslanci zareagovali tak, jak zareagovali, společným prohlášením na podporu akce a průvodu. Na rozdíl od „prezidentského“ stanoviska neviděli prohlášení vicekancléře prezidenta ČR pana Hájka jako nějaké soukromé vyjádření, ale vzali je velice vážně. Jako prohlášení vysoce postaveného státního úředníka.

Korunu všemu, jak je až příliš časté v poslední době, nasadil další Hradem protěžovaný člověk, nyní personální šéf ministerstva školství pan Bátora, který si dovolil dokonce zřejmě ve své pracovní době jako předseda Akce D. O. S. T. roznášet jakési nesouhlasné dopisy tu na Magistrát hl. města Prahy jeho primátorovi, tu na velvyslanectví USA jeho velvyslanci. Co se panu Bátorovi nelíbí? Zjednodušeně vytýká oběma podporu festivalu a zamýšlenému pochodu lesbiček a gayů v rámci festivalu Prague Pride. Bátorovi se údajně nelíbí, resp. jej prý mrzí, že se velvyslanec USA Eisen vyjadřuje jménem státu, který „nám stál po boku v boji proti komunismu“, angažuje se ve prospěch nátlakových organizací, jejichž ideologie podle autorů dopisu vykazuje podobné rysy sociálního inženýrství jako marxismus-leninismus. Chtělo by se zvolat „bingo“, nebo, jak říká můj čtyřletý syn – ty brďo!

Pominu „pominutou zkratku“ Bátorova vidění. Co však asi pominout nelze, je skutečnost, že hlava státu, ministr zahraničních věcí, minimálně další dva vysoce postavení státní úředníci zdevalvovali to, proč se festival koná právě v ČR, znehodnotili, a to je docela mírný výraz, celkovou image ČR v jejím postupu v rámci demokratizačních procesů. Chtělo by se třeba těchto „dehonestátorů“ zeptat, zda si vůbec uvědomují, že na tyto menšinové skupiny se jako na menšinové nenahlíželo, že jejich představitelé byli často součástí uznávaných společenských, politických, kulturních elit, viz starověké Řecko. Takto orientovaní nebyli ze společnosti nikterak vydělováni. To vše přichází až v pozdějších dějinách s nemalým přispěním zejména katolické církve. Apropós, já z nich nedělám něco „víc“, jen z těch řečí „pánů Bátora a spol.“ se jednomu může udělat na nic!

Nechci v žádném případě dále „fušovat“ do řemesla specializovaným odborníkům v příslušných vědních oborech. Šlo mi jen o zvýraznění jednoho z nabízejících se pohledů na opakované „běsnění“ též představitelů českých elit a jen jim nabídnout jiný přístup: nechtělo by to např. na místo D. O. S. T. říci některým dost, zejména, jsou-li docela slušně placeni z našich daní? Tedy i z daní těch, jež mohou být v oněch 4 % občanů.  Za sebe říkám, a to nejen jako jeden ze zákonodárců, kteří podpořili svým hlasem přijetí tzv. zákona o registrovaném partnerství - festivalu Prague Pride a chystanému pochodu přeji úspěch.