Co jsme zaznamenali…

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Prostřednictvím regionálních tiskových informací jsme se dozvěděli, že v Litvínově nově zvolení koaliční „zástupci lidu“ uvažují o zavedení speciální komise veřejných zakázek. V rámci rozhodovacích řízení o veřejných zakázkách pak i účast zástupců veřejnosti.

Můžeme říci, že nás tento přístup může jedině těšit, protože volební program „zatracovaného“ hnutí „Občané městu, město občanům“ (OMMO) aktivní podporu i záměr otevřeně prezentoval veřejnosti v rámci předvolební kampaně. Je i nadále k dispozici na www.hnutiommo.cz

Protože jsme jinak nezachytili v rámci programových iniciativ ostatních politických subjektu na regionální mostecko-litvínovské úrovni žádnou byť podobnou konkrétní iniciativu, můžeme se domnívat, že programová a ideová východiska OMMO nejsou zase tak „zatracená“, neinspirující či dokonce bezobsažná.

Od dobré myšlenky zbývá ještě nějaký kus cesty k její realizaci, proto budeme i nadále sledovat podobné kroky, kterak budou naplňovány.

 

Leoš Vaněk, předseda OMMO

Hana Svobodová, 1. místopředsedkyně OMMO