Co bude dál?

 

/text byl zveřejněn také na www.romea.cz/index.php?id=detail&detail=2007_10612/

Již několik dní se horlivě očekává, jak se dál bude vyvíjet situace ve Šluknovském výběžku na severu Čech, kde tamní skupina romských obyvatel napadla místní občany.

Dá se říci, že dlouho sledované problémy s nepřizpůsobivými občany dosáhly svého vrcholu.

Vrcholu, jehož výsledkem by mělo být uznání viny a potrestání pachatelů podle platných zákonných prostředků naší demokratické společnosti.

Bohužel tomu zatím tak není. O celé záležitosti se hovoří jako o rasově motivovaném útoku.

V takovém případě bych očekával, že zasáhnou orgány činné v trestním řízení a pachatelům vyměří odpovídající trest. O postupu by měla být veřejnost adekvátně informována s ohledem na nespokojenost lidí s vývojem situace. Patřím k těm, kteří si přejí důsledné vyšetření věci a její prezentaci jako způsobu, kterým se problémy neřeší a odpovědné orgány, že veřejnosti představí svou rozhodnost.

Musím přesto vyslovit velké zklamání z výroků některých vrcholných představitelů, kteří místo, aby se danou záležitost mezi tamními obyvateli snažili zklidnit, tak jen směřují svým počínáním k rasové nesnášenlivosti, a to nejen na lokální úrovni, ale i celorepublikově. Např. senátor Doubrava svými výroky veřejně vybízí společnost k rasové nesnášenlivosti.

Senátor Doubrava tápe! A jeho řešením je: armáda na „Cikány“!

Jediné, co se panu Doubravovi povedlo, byla mediální prezentace, kde udělal ze všech Romů bandu příživníků a grázlů.

Jedinou variantu řešení pan senátor Doubrava vidí v nasazení armády.  Osobně bych se styděl, něco takového prezentovat, ale každý z nás má právo se nějakým způsobem prezentovat. Snad jen u zákonodárců by tomu mohlo být jinak! Mělo by totiž mít na mysli, že se ucházejí o hlasy voličů ČR a jistě nečiní rozdíly, zda Romů nebo tzv. bílých.

Již velmi dlouho se hovoří o romské problematice. Absolvoval jsem několik konferencí a diskusí na toto téma, ale abych pravdu řekl, nikdy nezazněl konkrétní a uskutečnitelný návrh na řešení.

Je to kolotoč otázek, které nemají východisko!

Romové běžte do práce…! Kdo je zaměstná, když nemají vzdělání? To, že nemají vzdělání, není naše věc, měli šanci!  

A právě to jen ten kámen úrazu. Dokud se nevyřeší tento okruh otázek, situace se nikdy nezlepší a jediným výsledkem bude jen stálá investice, ze které budou těžit jen agentury, uměle vytvořené subjekty a některá „PR“ založená občanská sdružení.

Romům chybí znalost o finanční gramotnosti.

Mnozí se stávají oběťmi lichvy a velmi často končí jejich majetek v rukou vychytralých vrstevníků z vlastních řad. Poté se stěhují ke svým rodinám a stává se, že v bytě o velikosti 1:2 bydlí i 15 lidí. V takovém případě se také romské děti stávají oběťmi, neboť se přestanou vzdělávat, „kočují“ z jednoho místa na druhé. Migrují bez zachycení v konkrétním místě, prostoru, v němž by našli seberealizaci.

Dokud se Romové nenaučí „počítat“ v souladu s prostředím, v němž žijí a nezískají vzdělání, situace se nezlepší! A to ani pro ně, ani pro společnost, v níž takto žijí.

Osobně jsem viděl mnoho projektů, kde mělo docházet k rekvalifikaci… Ano, spousta romských obyvatel byla rekvalifikována, ale otázkou je, kolik z nich našlo uplatnění???

Stále jde jen o kurz, a ne o klasické vzdělání.

Nebyla by lepší investice do vzdělání a do podpory mimoškolních aktivit a rozvoj právě finanční gramotnosti?

Ano, realizace by nákladná zcela jistě byla, ale nebyla by v konečné fázi menší, než tolik kritizované a posléze nikam nevedoucí výplaty sociálních dávek a podpor v nezaměstnanosti?

I to jsou bohužel příčiny rozdělující Romy na dvě skupiny… Na ty slušné a pracující a na ty nepřizpůsobivé!

Ale bohužel pan Doubrava a další předkládají negativní obraz, z něhož východisko po vší kritice, a někdy ještě notně „vybičované“, nedávají. Pokud by zastánci podobných, mediálně jistě líbivých postojů, řešení měli, nechce se věřit, že by ho před námi tajili!